Ambulantní porod

O tzv. ambulantní porod se jedná, pokud rodička po porodu odchází s dítětem z porodnice domů (zpravidla do 24 hodin). Je to alternativa k porodům doma či porodním domům. Ať již je důvodem, pro který chce žena porodnici opustit to, že se na ni doma čeká další malé dítě, nebo např. chce být se svým partnerem a poměry v porodnici to neumožňují, pokud je dítě zdravé, nemělo by propuštění matky s dítětem ihned po porodu nic bránit.

Je samozřejmě pravda, že dítě je těsně po porodu velmi zranitelné a bez provedení všech potřebných vyšetření není ze strany lékařů možné bezproblémový průběh garantovat, nemělo by však být ženě v opuštění porodnice bráněno. Zdravotníci si mohou, pokud zde podle jejich názoru hrozí ženě nebo dítěti určité riziko, vyžádat písemný revers. Důvodem pro odepření možnosti porodnici opustit by byl pouze zdravotní stav dítěte - pokud by zde byla důvodná obava, že opuštěním nemocnice by byl bezprostředně ohrožen život či zdraví dítěte.

Co to ovšem znamená v praxi?

To znamená, že miminko nebo Vy musíte být akutně ohroženi na životě, aby mohli bránit odchodu a to jen miminka. Pokud tvrdí, že má miminko úbytek váhy či novorozeneckou žloutenku, pak to není akutní ohrožení, které může bránit v odchodu. Je dobré brát v úvahu, že oni mohou také lhát, vymýšlet si to, aby rodiče vystresovali a odchod si rozmysleli.

Jaké mám možnosti?

Požádejte o nahlédnutí do zdravotní dokumentace miminka (na což máte plné právo) a zkuste zjistit, co je tak akutně ohrožujícího na jeho životě. Pokud neshledáte nic takového, máte dobrý subjektivní pocit (intuici) a chcete jít domů, prostě jděte.

Vždy je lepší mít svou soukromou porodní asistentku (PA), která bezpečně pozná, zda je opravdu medicínský důvod k zadržování miminka, či je to pouze manipulace ze strany lékařů. K tomu je dobré se svojí PA sepsat ověřenou plnou moc právě z důvodu, aby se s ní někdo vůbec bavil, jednal o diagnoze, atp. Jinak se s ní nikdo bavit nebude a ona bude moci pouze poradit.

Argumentace lékařů a jak na ni reagovat

Vyhrožování sociálkou a policií - pokud se na to cítíte, tak nejlepší je tento fakt přijmout a odvětit, že je rádi uvidíte. Na ambulantní porod máte ze zákona právo a pokud nejste ani Vy ani Vaše dítě akutně ohroženi na životě, pak sociálka a policie opravdu nemůžou nic, než Vás maximálně navštívit. Naopak, jestliže na Vás bezdůvodně lékař pošle tyto orgány, můžete na něj podat žalobu Vy.

Musíte mít potvrzení od pediatra, který přebírá péči o dítě - ze zákona nemáte povinnost dělat toto opatření a v porodnici to po Vás nemají právo žádat. Ovšem realita je taková, že to dělají. Pokud Vám to nedělá problém, zařiďte si pediatra předem (Váš spádový pediatr má povinnost vzít do péče Vaše dítě, pokud není překročena jeho kapacita), ale jinak buďte jen dostatečně asertivní a nemůžou Vám nic. V některých porodnicích Vás nepropustí domů bez některých novorozeneckých vyšetření, avšak záleží na domluvě, ze zákona Vás do toho nutit nemohou.

Metodické pokyny

Rodiče dostávají metodické pokyny. Je to jasný seznam, který například říká, že by dítě do 24 hodin po propuštění měl vidět jeden ze tří lékařů, buď neonatolog, dětský lékař nebo praktický dětský lékař. Dále říká, že má být proveden odběr krve na screening dědičných metabolických poruch, který se standardně provádí v porodnici během těch 72 hodin a aby byla provedena další vyšetření, která se v porodnici nestihla.

Je dobré vědět, že samozřejmě toto vyšetření můžete odmítnout. Není to povinné, i když to budou určitě tvrdit. Ani mít pediatra není povinné. Jsou povinné pouze preventivní prohlídky dětí, kde hrozí, pokud na to přijde pojišťovna, sankce asi 500 Kč a návštěva sociálky.

Jsou zde nějaké možnosti. Buď odmítnete vyšetření, nebo někteří pediatři mají sadu na screening vrozených vad, nebo je možné si ji opatřit v lékárně. Či u porodní asistentky. Pediatr pak napíše žádanky na další vyšetření, o které máte zájem (kyčle, sluch, ultrazvuk ledvin).

Máte problém s pediatrem?

Je dobré vědět, že pediatr musí vzít novorozence byť jen na první prohlídku, i pokud nezůstanete nadále v jeho péči. Má tuto povinnost danou zákonem, jinak se dopouští diskriminace. Nahrávejte si odmítavé reakce, stěžujte si, jinak se systém nezmění.

Pediatr musí zajistit tato vyšetření buď sám, má-li vybavení, což většinou nemá, nebo vypsat žádanky. Je to jeho povinnost. Porody mimo porodnici ( i ambulantní) spadají pod pediatry a ne pod nemocnici- novorozenecké. Jedná se opět o byrokracii pro novopečené rodiče, kteří místo jedné návštěvy na novorozenecké, kde by se screeningy udělaly všechny najednou, tak musí obíhat ušní, oční, PLDD. On opravdu neexistuje kód pro screening očí u PLDD, či screening ledvin - pro pediatry. Skutečně to lze vykázat v ambulantním režimu pouze na očním, RTG, ušním, ortopedii. Tento systém tak vystavuje děti zvýšenému riziku nákazy, když je posílá v novorozeneckém věku mezi nemocné pacienty.

Několik dobrých rad


Ambulantní porod nechtějí povolit:

  • u dítěte pod 2500 g - je to rizikový nedonošenec, a to už je diagnoza, patří do inkubátoru nebo aspoň na vyhřívanou sesternu. Samozřejmě dítě, které není akutně ohroženo na životě patří k matce a nikoliv na sesternu!
  • u předčasného porodu - pokud porodíte 37+6 tt před půlnocí, pak se jedná o předčasný porod. To je velmi individuální a navíc někdy ani týdny a dny nesedí, jsou počítány špatně, nebo zralost dítěte vůbec neodpovídá. Např. vyvolají porod kvůli týdnům, ale novorozenec pak vypadá spíš nedonošeně.
  • novorozenecká žloutenka - zjistěte si hodnotu bilirubinu Vašeho dítěte, jako hraniční se uvádí 300 - 320 (někdy i 400) mmol/l . Hodnoty pod touto hranicí nejsou nebezpečné pro Vaše dítě a lze to zvládnout za určitých pravidel v domácích podmínkách.

U GBS pozitivních či nevyšetřených matek (Streptococcus agalactiae v pochvě), u kterých nebyla dostatečná intrapartální chemoprofylaxe - užívání antibiotik (Penicilin G i.v. každé 4 hodiny až do porodu) a nejsou přítomny rizikové faktory, se doporučuje zvýšená observace novorozence po dobu 48 hod. (monitorování akce srdeční, dechu, teploty v intervalech ne delších než 3 hod.).

Pokud je navíc přítomen některý z rizikových faktorů (febrilie matky při porodu, předčasný odtok plodové vody déle než 18 hod., gestační týden 35 a méně, předchozí dítě s GBS infekcí, GBS bakterurie v těhotenství), doporučuje se zvýšená observace novorozence po dobu 48 hod., vyšetření (KO + diff., CRP, hemokultura do 12 hod. po porodu) a terapie při klinických nebo laboratorních známkách infekce.

Možná rizika ambulantního porodu:

  1. Pokud neodmítnete screeningy, které se standardně provádí za pobytu v porodnici, je povinnen vystavit žádanky pediatr. Ovšem většinou nemá v ordinaci potřebné vybavení a pošle Vás na různá oddělení, kde se ovšem ale vyskytují i nemocní lidé a tím zvyšujete riziko pro novorozence. Odběr s patičky se dá udělat i u pediatra, který může přijet domů, nebo to může provést PA předem domluvená.
  2. Je tu jisté riziko vrozené srdeční vady, které se projevuje do 24 hodin po porodu a dříve se odchylka nezjistí.
  3. Vysoká novorozenecká žloutenka, která vrcholí 3 dnem po porodu. Opět pokud by dítě muselo na svícení, bohužel se musí na oddělení, kde se vyskytují opět i nemocní lidé.
  4. Problém s tím, že přes víkend pediatr nefunguje, pokud to nemáte přímo domluvené předem.

Absurdita systému

Lékaři tvrdí, že 72 hodin je žena i dítě ve smrtelném nebezpečí i po fyziologickém porodu, pokud by jste snad hodlali opustit porodnici dříve. ALE v období po těchto 72 hodin už nikdo neřeší, můžete jít s klidným srdcem domů.

73 hod. - 6 týdnů po porodu existuje jakési vzduchoprázdno a pokud nastane opravdu problém, jste nucena s novorozencem čekat na příjmu porodnice, než se najde prostor mezi rodícími ženami, aby Vás ošetřili (nespadáte pod gynekologa, ale pod porodnici).