Bachova květová terapie

Bachovy esence na míru
Originální květové esence Dr. Edwarda Bacha
Rescue Remedy (krizová směs)

Originální Bachova květová terapie

Tvoří ji 38 výtažků z planě rostoucích květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Bachova terapie je v dnešní době populární mimo jiné proto, že nestaví pacienta ani terapeuta do situace složitého hledání příčin daného psychického stavu, věnuje se přítomnosti a řešení aktuálních problémů. Problémy spojené s minulostí řeší paralelně bez nutnosti probírat se, často bolestivou, minulostí pacienta. 

Jak esence fungují

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily.

Objev Dr. Edwarda Bacha

Dr. Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

Čistá příroda bez negativních účinků

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr. Bacha podléhají tzv. vyššímu "uspořádání" se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

Kdo (ne)může esence užívat

Bachovy květové esence jsou naprosto bezpečné pro užití v těhotenství, pro děti od narození, pro staré i nemohoucí osoby, stejně tak lze použít terapii pro léčbu zvířat či rostlin. 

Pozor by si měly dávat pouze osoby léčící se z alkoholismu, esence totiž obsahují stopové množství alkoholu, který slouží jako konzervant. V tomto případě je vhodné pouze vnější použití (potírání, koupele, obklady...)

Jak se esence užívají

Bachovy esence se dají užívat ředěné ve sklenici s vodou, nebo přímo nakapané na jazyk. Esencemi se nelze předávkovat. Lze je kombinovat s libovolným jídlem i pitím, není potřeba se nijak omezovat ani dodržovat přesné časové intervaly. Nejsou kontraindikovány s léky, alkoholem, kofeinem apod. Je možné je použít např. i do pleťové kosmetiky, do masážního oleje, do vlasové péče apod. Využití je opravdu široké.

Rescue remedy (akutní stavy, šok, trauma): 4 kapky do skleničky s vodou a pomalu upíjet, dle potřeby opakovat (i každých 5 minut až do vymizení akutního problému). 

Dlouhodobé užívání jednotlivých esencí: 2 kapky z každého zvoleného koncentrátu (maximálně však 7 květů) se nakapou do 30 ml lahvičky s kapátkem a doplní čistou vodou a trochou alkoholu (pro děti, těhotné a osoby s nesnášenlivostí alkoholu se používá jako konzervant glycerin). Z takto připravené užívací lahvičky se užívá nejméně 4 krát denně 4 kapky. Takto připravenou osobní zásobní lahvičku spotřebujte v průběhu 3 - 4 týdnů.

Při přechodné změně nálad: 2 kapky zvoleného koncentrátu přidat do sklenice s vodou a pomalu upíjet, opakovat dle potřeby.

Individuální terapie

Individuální terapie probíhá formou konzultace (osobně, telefonicky, po e-mailu či na Facebooku), kdy společně probereme Vaše aktuální emoce, které ve Vás daná situace vyvolává. Na základě konzultace určím vhodnou kombinaci esencí a s Vaším souhlasem namíchám směs z originálních květových esencí do osobní užívací lahvičky (30 ml), kterou si odnesete domů a budete tuto směs pravidelně užívat po dobu cca 3 - 4 týdnů. 

Po doužívání celé lahvičky je vhodné konzultaci zopakovat a případně namíchat další lahvičku s esencemi dle aktuální situace v případě, že ji potřebujete dál řešit. Nebo Vám mohu zaslat další lahvičku se stejným složením.

Užívání individuální směsi: K dlouhodobému užívání se doporučuje připravit si užívací lahvičku. Z té se pak v běžné praxi berou 4 x denně 4 kapky. Esence se aplikuje buď přímo nakapáním do úst, nebo do nápoje, upíjí se v pravidelných intervalech. První užití by mělo být hned ráno a poslední k večeru. Nálady mohou ovšem kolísat a pokud někdo cítí, že to potřebuje, může esence užívat tak často, jak mu to osobně vyhovuje.


Bachovy esence velmi ráda využívám v těhotenství, během porodu a v období šestinedělí pro ženy, o které pečuji jako dula. Pro své jemné a harmonizační účinky bez vedlejších negativních účinků na miminko si získávají své místo obzvlášť v tomto náročném období. Je možné namíchat směs také přímo pro miminko, v tomto případě je ale nutné, aby svou osobní směs užívala i maminka, protože jejich emoce jsou úzce spjaté a velmi spolu souvisí.