Hypnoporod

V mnohých kulturách je porod brán jako běžná a přirozená součást života - bez bolesti a strachu.

Hypnoporod je terapeutická metoda používaná již více než 100 let, která podporuje přirozený průběh porodu a snižuje jeho bolestivost.

Relaxace a vizualizace

Snížené vnímání porodních bolestí závisí na tom, jak moc se žena dokáže uvolnit, jak pracuje v souladu se svým tělem, jak moc si věří, je klidná a zvládá situaci. K metodám fyzické relaxace patří dechová cvičení a cvičení na uvolňování svalů, stejně jako vizualizace uklidňujících scén, myšlenek (tzv. afirmace) nebo tělesných pochodů.

Při autohypnóze hrají významnou roli různé relaxační techniky a mentální představivost. Rozdíl mezi relaxací a vizualizací spočívá jen v míře působení. Většina žen se umí naučit některé formě relaxace nebo vizualizace.

Sugesce pomocí pozitivních slov

Sugesce pomocí pozitivních slov a metafor s obrazným významem se často dostávají přímo do pravé části mozku a nezasahují jeho kritickou levou polovinu. Smyslový prožitek se tak posiluje a nebrzdí jej racionální myšlení. Tady přichází ke slovu kreativní myšlení.

Ženy, které si najdou své vlastní obrazy a sugesce, jež jim vyhovují, je využijí při nácviku a porodu: buď si je opakují samy, nebo jim je předříkává dula či partner. Když si je ženy procvičují nebo si je nahrají např. na přehrávač, vytvoří si vlastní rytmus a vnitřní obrazy. Při porodu pak zjistí, že tento postup je jim kdykoli k dispozici a pomáhá jim zpracovávat kontrakce.

Ke každé sugesci během porodu je důležité dodat, že žena může kohokoli o cokoliv požádat, mluvit se zdravotníky, a potom se zase vrátit do svých představ a být ještě více uvolněná.

Pozitivní sugesce neboli afirmace

Afirmace jsou krátká pozitivní prohlášení, zaměřená na konkrétní aspekt vašeho vědomí, podle kterého podvědomí buduje svůj postoj a vytváří životní situace, kterým odpovídají konkrétní afirmace.

Naše myšlenky a emoce formují naše životy a naše životní prostředí. Je důležité mít na paměti slova "podobné přitahuje podobné."

Afirmace jsou velmi výkonný a efektivní nástroj pro změnu negativního vnímání života na pozitivní. Mohou být kdekoliv opakované a kolikrát chcete. V duchu, nahlas, na procházce nebo v práci. Nejdříve je však třeba usilovat o to pamatovat si je, a pak to jde na úrovni podvědomí. Brzy však začnete všímat, že se vaše přání splnila, že jste byli v pravý čas na pravém místě, atd.

Pravidla pro vytváření správných afirmací

 • Afirmace by měla vždy říkat to, co chcete, ne to, co nechcete.
 • Afirmace musí mluvit o nabytí, získání něčeho, ne o tom, jak se něčeho zbavit.
 • Afirmace musí mluvit o dosažení něčeho.
 • Afirmace musí být kladná, v žádném případě nesmí být negativní. Nepoužívejte slova: ne, nikdy, snad, doufám, budu, přestal, zbavil se, nejsem apod.

Příklady možných pozitivních sugescí (afirmací)

 • "S každou další kontrakcí vnímám stále méně bolesti."
 • "Porod dobře zvládám, mé tělo ví co dělat a já mu mohu důvěřovat."
 • "S každou vlnou se mé děložní hrdlo rozvíjí a otvírá jako květina."
 • "Všechna bolest se hromadí ve velkém růžovém balonu a odlétá pryč."
 • "Miminko s každou vlnou přichází blíž a blíž..."
 • další afirmace naleznete např. zde.

Proč pracovat s hypnózou u porodu

Kolem porodů si bohužel mnohé ženy nashromáždily řadu negativních nebo děsivých obrazů či představ. Vytváření pozitivnějších obrazů a soustředění na myšlenky, které člověka uklidňují, může přispívat ke snižování stresu a úzkosti.

Lidé k sobě často nevědomě vysílají negativní poselství a nevhodné sugesce ohledně rození. Tuto tendenci mohou zvrátit a vyrovnat, pokud pochopí, jakou sílu v sobě skrývá jejich mysl. Nastávající rodiče si mohou pomocí autohypnózy vymazat nashromážděná negativní poselství či obavy, využít síly vlastní mysli při vizualizaci a posílit tak vnitřní spojení se svým nenarozeným dítětem. Ženy mohou rozvinout svoji důvěru ve vlastní tělo, které očekávané děťátko vydá do jejich náruče.

Je důležité odlišovat užití autohypnózy při porodu od klinické hypnózy či hypnoterapie. Autohypnóza pro úlevu od porodních bolestí není terapií.

Jak hypnóza funguje

Žena, jež používá vizualizaci k navození autohypnózy, si postupně vytváří sled fyzických a mentálních kroků, které ji psychicky pomáhají dostat se na hlubší úroveň relaxace a do sebe soustředěné mentální pozornosti. Neustále však kontroluje svůj mentální prožitek a sama si volí jeho stupeň. Do tohoto stavu se dostává s vědomím, že jej z vlastní vůle může kdykoli a jakkoli změnit.

Fakta o hypnóze

 • Veškerý hypnotický stav je tzv. autohypnóza, terapeut je pouze průvodcem. Člověk se sám rozhodne jestli se uvede do hypnotického stavu, zůstane v něm nebo z něj vystoupí svou vlastní vůlí.
 • Do autohypnózy je schopno dostat se zhruba 90 - 95% lidí. Svolnost, víra a motivace hrají velkou roli při schopnosti hypnotizace.
 • Během hypnózy nespíte ani nejste v bezvědomí a kdykoli se můžete z hypnotického stavu vrátit z vlastní vůle, pouhým chtěním.
 • Lépe se hypnotizují lidé se silnější vůli a myslí, často se mylně předpokládá, že je to naopak.
 • Nikdo Vás nemůže v hypnóze donutit vyzradit tajemství nebo informaci proti Vaší vůli.
 • Hypnóza není nábožensky orientována, je to jen cesta, jak zaměřit Vaši mysl k pozitivu.

Autohypnóza je zkrátka přirozeným stavem mysli, jiným stavem vědomí, kdy se člověk odpoutá od vnímání vnějšího světa. Disociační charakter tohoto stavu přispívá k uvolnění a rovněž vyvolává určité žádané fyzické reakce. Je známo, že mentální představivost může ovlivnit fyziologické změny v těle. Myslí-li člověk na něco, co nahání strach, zrychlí se mu dech i tep, zvýší se svalové napětí a jsou aktivovány stresové hormony. Pomyšlení na něco klidného, mírumilovného, jemného a bezpečného, v těle vyvolává uklidňující reakci a člověk se opět zklidní.

Žena je schopná snadno, podle svého přání přecházet do stavu transu a vycházet z něj ven. Čím je v tom zkušenější, tím snadněji se do tohoto stavu dostává, což jí pomůže zůstat během porodu uvolněná.

Další mýty o hypnóze

O hypnóze kolují mýty jako o něčem mystickém či magickém, což není pravda. Lidé mívají strach ze ztráty kontroly nebo z toho, že se ocitnou v moci člověka, který o ně pečuje.

Člověk, jenž ovládá autohypnózu, naopak získá větší kontrolu a lepší povědomí o svém vnitřním dění i o vnější skutečnosti.

Jak se naučit autohypnóze vhodné k porodu

Člověk své mysli povoluje, aby se do stavu hypnózy dostala. V ideálním případě se tomuto procesu učí od zkušeného průvodce či terapeuta. V ČR se hypnoporodem zabývá např. lektorka a dula Michaela Kalusová. Ta tvrdí, že "ženy se připravují na porod s pomocí relaxací už v těhotenství a je tedy běžné, že u porodu již žádné relaxace nepraktikují, protože jejich mysl je zvyklá relaxovat sama o sobě. Pokud se tedy porod odkloní od svého původního plánu, ženy mají větší tendenci zůstat v klidu a nepanikařit. Proto je hypnoporod pro každý "typ" porodu ať už přirozený nebo medicínský."

Více naleznete na jejích stránkách Jemnezrozeni.cz

Můžete se také učit z vhodných knih, např. Hypnoporod od M. F. Monganové.

Nejvýznamnější přínosy hypnoporodu

 • kratší a pohodlnější porod,
 • snížená potřeba, nebo uplné odmítnutí chemických léků proti bolesti,
 • vytvoření pevnějšího pouta mezi matkou a miminkem,
 • usnadňuje správné přisání miminka k prsu - posiluje matčino sebevědomí,
 • miminka jsou klidnější, uvolněnější a vnímavější a lépe pijí z prsu,
 • hypnoporodní miminka mají vyšší Apgar Skóre (dle vědeckých studií),
 • eliminuje potřebu nástřihu hráze a pocit vyčerpání ženy při porodu,
 • techniky hypnoporodu lze použít i při císařském řezu nebo při vyvolání porodu,
 • rychlejší průběh poporodní rekonvalescence,
 • technika hypnoporodu může být použita kdekoliv - doma, nemocnice, porodní centrum...,
 • hypnoporodní technika zvyšuje šanci na otočení miminka z polohy "koncem pánevním" do správné polohy (hlavičkou dolů),
 • otec či partner u porodu se cítí uvolněně, klidně a rozumí své roli při porodu (podpora bondingu otce a miminka),
 • otec či partner se cítí sebejistě při komunikaci s porodní asistentkou a doktorem.

Hypnoporod nemusí být vhodný pro všechny

"Na kurzu Jemného Zrození se ženám netvrdí, že porod nebolí nebo nemá bolet. Tvrdí se jim, že pokud k němu přistoupí pozitivně a informovaně, tak šance, že jej zvládnou bez utišujících léků je vyšší. Je samozřejmě možné, že některé ženy si vysnily bezbolestný porod a poté mohou být zklamané..." tvrdí lektorka hypnoporodu Michaela Kalusová.

Dále tvrdí, že "ženy se při relaxacích neodpojují, naopak jsou velmi vnímavé a aktivně s tělem spolupracují. Jen se nachází v klidném stavu meditace nebo relaxace a tím je pro ně možné také více naslouchat svému tělu a uvnitřnit se. Pokud má žena trauma, tak může samozřejmě přijít spouštěcí moment (vůně, zvuk, vaginální vyšetření u žen sexuálně zneužitých, atd.), který trauma z podvědomí vytáhne a žena se může také retraumatizovat určitou událostí v průběhu života.

Může se také stát, že když ženy začnou relaxace provádět, tak se dané trauma uvolní z jejich podvědomí a vypluje napovrch. Proto se relaxace provádějí v těhotenství a ženy mají dostatek času a prostoru se svými pocity pracovat. Ženy se totiž při nerušeném porodu do této hladiny relaxace (meditace) uvádějí samy. Řekla bych tedy, že přirozený porod má tendenci vytahovat různé traumata na povrch. Je tedy vhodné, aby ženy měly také možnost zapracovat na svých případných blocích ještě před porodem, kdy okno možností na změnu je větší."

Kurz hypnoporodu a případně služby duly nebo porodní asistentky samozřejmě také stojí nějaké peníze, nezanedbatelný je i čas věnovaný jednotlivým sezením.

Zajímavý rozhor o hypnoporodu se soukromou porodní asistentkou.


Zdroj:

kniha Porod s dulou,

modrykonik.cz,

tehotenstvi.cz,

https://www.eft-brno.cz/index.php/afirmace