Kdo je dula

Dula má v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku.

Co znamená "dula"

Označení pro duly bylo vybráno tak, aby byla vystižena její role a zároveň aby bylo bez lékařské konotace. Slovo "dula" pochází z řečtiny a v překladu znamená "pečovatelka". Poprvé byl význam slova duly popsán Danou Raphael jako osoba (většinou žena), která psychicky podporuje matku, jež právě porodila a také jí fyzicky pomáhá.

Kdo je dula

Jedná se o speciálně vyškolenou a informovanou ženu, která poskytuje emocionální i fyzickou podporu a doprovází ženy a jejich rodinu v období těhotenství, porodu a v poporodním období.

Pro dulu je stěžejní přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matky, jejího partnera a novorozeného dítěte. Uvědomuje si, že porod je jeden z klíčových okamžiků v životě ženy a že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, ve svém důsledku ovlivňuje celou společnost. Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Snaží se vytvořit zázemí a takovou atmosféru, kdy se žena cítí v bezpečí, může se uvolnit a plně se soustředit na porod. Zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu a může jí proto poskytnout specifický druh podpory.

Snaží se ženě pomoci projít porodní zkušeností tak, aby její zážitek byl co možná nejlepší. A to zejména v případě, že žena v průběhu porodu prožije něco, co neplánovala nebo si nepřála prožít. Dula posiluje sebedůvěru ženy a pomáhá jí lépe zvládnout zákroky, které jsou nepříjemné, snižuje svou přítomností strach a napětí.

Význam duly při porodu

Duly u porodu pomáhají jak samotným ženám, tak rodičkám, které doprovází jejich partner - otec dítěte. V takovém případě je dula oporou i pro muže. Přítomnost duly u porodu pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací, stejně jako psychickou pohodu matky a její přístup k dítěti. Ženy doprovázené dulou častěji vyjadřují spokojenost s porodem i s počátkem mateřství.

Dle zahraničních vědeckých studií snižuje přítomnost duly u porodu:

 • počet císařských řezů až o 50%, 
 • délku první doby porodní až o 25%, 
 • použití oxytocinu až o 40%, 
 • užívání analgetik až o 30%, 
 • použití kleští až o 40% 
 • a žádosti rodiček o epidurální anestezii až o 60%.

Ženy doprovázené dulou obvykle déle kojí, s dítětem tráví více času, mívají lepší mateřské sebevědomí, méně často trpí poporodní depresí, své dítě vnímají pozitivněji a dokonce bývají více spokojené s partnerem.

Kompetence duly

V případě, že dula doprovází ženu během porodu, má statut doprovázející osoby - informovaného laika. Její doprovod a pomoc jsou zřetelně odlišeny od profesionální péče a pomoci poskytované porodní asistentkou, proto ženu nevyšetřuje a nevyhodnocuje zdravotní stav rodičky. A to i v případě, že je vzděláním porodní asistentka a u porodu je jako dula.

Dula neposkytuje zdravotnické služby. Doplňuje práci lékařů a porodních asistentek, avšak nezasahuje do jejich kompetencí, v žádném případě nerozhoduje za rodičku. Je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti za přítomnosti porodní asistentky.

Služby poskytové dulou

 • psychická a emocionální podpora ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí;
 • doporučení správné výživy v těhotenství a při kojení;
 • informace, odkazy na literaturu, zdroje vycházející z vědeckých výzkumů;
 • konzultace osobního porodního plánu (porodních přání) - objasňuje jednotlivé zákroky u porodu, informuje o přístupu v konkrétní porodnici apod.;
 • nepřetržitý doprovod během porodu;
 • různé nefarmakologické úlevové techniky při porodu (změna polohy, masáže, aromaterapie, homeopatie, bachovy esence apod.);
 • usnadňuje komunikaci mezi rodičkou (a partnerem) a zdravotníky;
 • podává rodičce informace o nutných lékařských zásazích během porodu;
 • podporuje partena a rodinu rodičky;
 • pomoc při zahájení kojení a laktační poradenství;
 • podpora rodiny v poporodním období, pomoc s péčí o dítě;
 • drobná pomoc v domácnosti v poporodním období.


Mnoho dul nabízí tzv. porodní balíček. Důležitou součástí balíčku bývá předporodní pohotovost. Obvykle od 38. týdne těhotenství je telefonní číslo budoucí maminky pro dulu V.I.P.. Kdykoliv během 24 hodin denně může žena dule zavolat a probrat s ní aktuální stav. Dula je v této době, pokud nemá jinou domluvu, stále v pohotovosti pro výjezd k porodu. Duly, které jezdí autem v této době nepijí alkohol, mají auto připravené k odjezdu, musí mít zabezpečené hlídání vlastních dětí, protože mohou být kdykoli odvolány k porodu a neví přesně, kdy se domů vrátí, apod.

Některé z dul mají dohodu o telefonické komunikaci během šestinedělí. Dula by měla předat kontakt na odborníky, pokud situace přesahuje její kompetence.


Jak vyhledat zkušenou dulu

 • na internetových stránkách jednotlivých organizací
 • v některých mateřských centrech, porodnicích nebo u gynekologů mívají kontakty na zkušené duly,
 • nebo jednoduše přes internetový vyhledávač (dula+název Vašeho regionu).