Kojení

Kojení je nejpřirozenější a nejvýhodnější způsob výživy dítěte.


 • Dle doporučení UNICEF by měly být všechny děti výlučně kojeny do 6 měsíců a s postupným zaváděním příkrmu by mělo kojení pokračovat do 2 let i déle.
 • Americká pediatrická akademie (AAP) prohlašuje, že nedávný rozsáhlý výzkum dokazuje rozličné a přesvědčivé výhody kojení a používání mateřského mléka pro děti, matky, rodiny i společnost. Jedná se o výhody zdravotní, výživové, imunologické, psychologické, sociální, ekonomické, pro zdravý vývoj dítěte a pro životní prostředí.
 • Kojení přináší nenahraditelné výhody pro matku i dítě, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické.
 • Naprostá většina (více než 90%) žen je schopna kojit své dítě.


Zajímavosti z historie kojení si můžete přečíst zde.


Mateřské mléko

Všechny vlastnosti mateřského mléka doposud neznáme, je znám pouze obsah živin, který je relativně stálý. Složky mléka pocházejí z výživy matky a z živin, které kolují v její krvi v době kojení. Pokud některých živin není dostatek, uvolňují se z tělesných zásob. Odhaduje se, že kojící žena má kvůli zabezpečení produkce mléka pro své dítě energetickou spotřebu vyšší o 500-600 kalorií denně. Složení mateřského mléka je však zcela jedinečné, protože se liší v každém okamžiku, podle toho, jak je zrovna dítě kojeno, a podle momentální konzumace stravy a vlivů prostření. Kolísá zejména poměr tuku a vody v mléce.

Mléko uvolňované na začátku krmení je vodnaté s nízkým obsahem tuků a vysokým obsahem sacharidů (cukrů). Během krmení mléko postupně získává více krémovou konzistenci. Obsah tuku v mléce je primárně ovlivňován vyprázdněním prsů, tzn. čím méně v nich zůstává mléka, tím je obsah tuku vyšší. K úplnému vyprázdnění ovšem nemůže v době laktace dojít, neboť mléko se tvoří průběžně a dle potřeb dítěte.


Výhody kojení pro dítě


 • V mateřském mléce je obsažena celá řada látek, které ničí bakterie nebo zpomalují jejich růst. Kromě toho jsou v mateřském mléce přítomny protilátky, které chrání kojence před některými nemocemi.
 • Kojené děti mají nižší riziko SIDS (tzv. syndrom náhlého úmrtí dítěte).
 • Složení mateřského mléka se mění v průběhu jednoho kojení i během celého období, kdy je dítě kojeno. To znamená, že se přizpůsobuje okamžitým výživovým potřebám dítěte, což je důležité pro jeho zdravý růst a tělesný vývoj.
 • Sání prsů povzbuzuje správný vývoj zubů a řečových orgánů.
 • Sání pomáhá předcházet obstruktivní spánkové apnoe (přerušení dýchání během spánku uzavřením dýchacích cest).
 • Železo z mateřského mléka je dítětem velmi dobře využíváno, což u dětí výhradně kojených brání vzniku chudokrevnosti.
 • Mateřské mléko má optimální teplotu a je v prsu k okamžité dispozici.
 • Kojené děti jsou také méně často obézní.
 • Tělesným kontaktem matky a dítěte po porodu se mezi nimi vytváří pevné citové pouto a čím dříve a častěji je dítě přiloženo k prsu, tím je tato vazba silnější. To je velmi důležité pro další duševní i sociální vývoj dítěte.
 • Kojení má dobrý vliv na vývoj mozku a jeho funkcí, tzn. kojené děti mají vyšší IQ.


Kojení snižuje u dětí riziko těchto onemocnění:


 • alergie;
 • astma;
 • autoimunní onemocnění štítné žlázy;
 • bakteriální meningitida (zánět mozkových blan);
 • rakovina prsu;
 • celiakie (nesnášenlivost lepku);
 • Crohnova choroba (zánětlivé onemocnění střev);
 • diabetes mellitus (cukrovka);
 • průjem;
 • ekzémy;
 • gastroenteritida (zánět žaludku a střev, infekčního i jiného původu);
 • Hodgkinova choroba (nádorové onemocnění mízních uzlin);
 • nekrotizující enterokolitida (závažný zánět střev);
 • roztroušená skleróza;
 • obezita;
 • zánět středního ucha;
 • infekce dýchacích cest a sípání;
 • revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů);
 • infekce močových cest.


Mateřské mléko obsahuje různé složky působící proti infekci. Je to např. para-aminobenzoová kyselina (PABA), která je nezbytná pro výživu střevních bakterií (údajně působí i proti malárii); laktoferin, druhý nejvíce zastoupený protein v lidském mléku, který váže železo a blokuje růst některých bakterií Escherichia coli, Salmonella aj.; a imunoglobulin A (IgA), protilátku, která chrání dítě před infekcí. Mateřské mléko rovněž obsahuje optimální množství aminokyselin cystinu, methioninu a taurinu, které jsou potřebné pro rozvoj nervové soustavy.


Výhody kojení pro matku


 • Při kojení se uvolňují hormony jako oxytocin a prolaktin, které přinášení psychické uvolnění a dodává jí větší pocit sebevědomí v péči o své dítě.
 • Psychická pohoda matky přispívá i k jejímu duševnímu zdraví.
 • Kojení v krátké době po porodu zvyšuje systémové hladiny oxytocinu. Tím dochází k rychlejšímu stahování dělohy, snižuje se krvácení a to pomáhá lépe uchovávat zásoby železa v těle matky.
 • Dlouhodobé kojení pomáhá matce vrátit se ke své původní hmotnosti díky využívání tukových zásob z těhotenství k tvorbě mléka.
 • Časté kojení, zejména v noci, může vést k oddálení nástupu pravidelného menstruačního cyklu po porodu, což může být využito jako metoda ke kontrole početí. Avšak ovulace předchází menstruaci a k první menstruaci po porodu tedy nemusí vůbec dojít, pokud došlo k početí v době první ovulace.
 • Mateřské mléko je kdykoliv přístupné, má vždy vhodnou teplotu, kojení je pohodlnější než příprava umělé výživy a je také levnější.


Kojící ženy mají snížené riziko těchto onemocnění:


 • osteoporózy;
 • rakoviny prsu;
 • endometria děložní sliznice a vaječníků;
 • sníženou spotřebu inzulínu při diabetu;
 • snížené riziko poporodního krvácení aj.


Kojení upevňuje vzájemné vztahy

Kojením se do těla matky uvolňují hormony, které působí blahodárně na její psychiku, zvyšují její sebevědomí a upevňují vzájemnou vazbu mezi matkou a dítětem. Podpora kojení je důležitá i ze strany partnera a dalších pečujících osob z hlediska prevence poporodní deprese, kterou může trpět až 80% žen po porodu. Partner by se měl naučit zvládat běžné problémy, aby kojící žena nebyla vystavena zbytečnému stresu.

Kojení může pozitivně ovlivnit také citovou vazbu mezi otcem a dítětem. Někteří partneři se mohou cítit odstrčeni, zatímco žena kojí, jiní to vnímají jako příležitost k upevnění rodinných vazeb. Péče o novorozence a kojení vyžadují od ženy mnoho času a energie. To může zvýšit tlak na partnera a rodinu, protože partner se musí postarat o ženu a dělat činnosti, které normálně v domácnosti zvládá ona. Pokud má partner skutečný zájem poskytnout ženě svoji podporu, tento tlak může pomoci upevnit vzájené rodinné vztahy.


Jak funguje kojení