Fakta a mýty o dotepání pupečníku

15.12.2016

Většina rodících žen, ale bohužel i zdravotníků vůbec neřeší význam, jaký má dotepání pupečníku pro miminko. A pokud ano, panuje zde kolem toho ještě spousta mýtů a polopravd a miminka tak přicházejí o spoustu cenných látek, které by dotepáním pupečníku mohly získat.

Běžný postup v českých porodnicích

Okamžité přerušení pupečníku po porodu v případě, že se nejedná o akutní záchranu života dítěte nebo matky, je rutinní postup. Proti tomuto postupu je třeba se předem písemně vyjádřit formou porodního přání, nejlépe však vepsáním přímo do informovaného souhlasu, jinak nebude na Váš požadavek brán zřetel.

Nejen kvůli tomuto případu je dobré mít s sebou informovaný doprovod u porodu, který Vaše přání pohlídá. Může jít o soukromou porodní asistentku, dulu či informovanou kamarádku. Otec dítěte je u porodu a zejména v jeho závěru většinou emocionálně rozrušen a nemusí být schopen Vaše přání dostatečně pohlídat. 

Lékařská argumentace k přestřižení pupečníku

Lékaři obhajují okamžité přestřižení pupečníku zejména možností vykrvácení dítěte, vysokými hodnotami novorozenecké žloutenky apod. Především jsou na tento postup zvyklí a neradi své zaběhlé postupy mění. Chybí jim vědecky podložené studie, informace, fakta a důkazy, nezajímají se o prospěšnost dotepání pupečníku pro novorozence.

Pojďme se podívat na argumenty zdravotníků zblízka.

Novorozenecká žloutenka

Dle zdravotníků má dotepání pupečníku způsobovat dítěti silnou novorozeneckou žloutenku. Ovšem pokud okamžitě přestřihneme pupečník, dítě přijde o poměrně velkou část krve, která ještě zůstala v placentě, což mu může způsobit nejen anémii, ale také paradoxně novorozeneckou žloutenku. Přičemž i silnější novorozenecká žloutenka je zcela fyziologický jev, billirubin má antioxidační vlastnosti a pokud nepřekračuje rizikové hodnoty (342 umol/l) je pro zdraví novorozence neškodný. Více o novorozenecké žloutence zde.

Vykrvácení novorozence

Tepna a žíly v pupečníku po dotepání zkolabují a celý okruh se uzavře. Pokud se pupečník náhle dostane mimo teplotu lidského těla, arterie v krvi obsahují látku, která zgelovatí a cizí krev nemůže odtékat z těla dítěte. Žíla v pupečníku zůstane otevřená a může proudit krev z placenty k dítěti. Cévy jsou průchodné dokud se z plic neuvolní bradykinin (pod vlivem kyslíku), dokud dítě tedy dostatečně nedýchá, krev může kolovat a okysličovat se v placentě. Pokud by dítě navíc mělo nedostatečnou srdeční činnost (tj. třeba pod 100 tepů za min), srdce nebude mít dostatečný výkon, aby krev pumpovalo a dostatečně okysličovalo tělo, což vede spíše k neuzavírání fetálních zkratů, trvá vysoká plicní rezistence, neuzavřou se pupečníkové cévy a krev jimi proudí. Srdce pumpuje krev od sebe, tedy i z těla dvěmi pupeč. tepnami, ale nemusí mít dostatečný "sací" výkon, aby z placenty nasálo krev zpět, obzvláště při zhoršených podmínkách - rozdílných výškách (poloha placenty a dítěte).

Placenta krev posílá směrem k dítěti a ve stejné chvíli tělo dítěte (srdce) tuto krev natahuje do sebe. Dokud je dítě napojeno na placentu, nedoporučuje se ženě podávat medikamenty na odloučení placenty.

Rizika okamžitého přestřižení pupečníku

Vědecké výzkumy potvrzují, že je důležité nechat dotepat pupečník. K dítěti tak přejde krev z placenty, která mu patří a dodá mu potřebné živiny, m.j. železo. Rychlým přerušením pupečníku děti přicházejí až o 1/3 krevní zásoby. Když pupečník necháme dotepat, také přechod na dýchání plícemi je plynulý.

Je-li dítě v pořádku, není problém s přerušením pupečníku počkat až po porodu placenty (příp. do přirozeného odpadnutí pupečníku - lotosový porod).

Rizika v bodech:

  • snížení objemu krve - čímž se sníží zásoba železa a hrozí anémie;
  • prodloužení separace placenty - pokud nebylo placentě umožněno, aby se z ní krev dostala po narození k dítěti, stává se objemnější;
  • zvýšená možnost feto-maternální transfuze (smíchání krve miminka s krví matky) a to díky většímu objemu krve, který v placentě zůstane. Tlak který nastane při stahování dělohy a snaze vypudit placentu může způsobit prasknutí krevních cév v placentě a to dovolí, aby se krev novorozence dostala do krevního oběhu matky. Tohle může být pro matku obzvláště kritické, pokud má krevní skupinu Rh minus a její dítě krevní skupinu Rh plus.
  • zasahování do delikátního a složitého procesu změn v oběžném a srdečním systému dítěte, což může mít za následek problémy s dýcháním u novorozence, které může být opravdu kritické obzvlášť pro nedonošené dítě a dítě, které má s dýcháním po narození i tak problémy.
  • náhlý a nevysvětlitelný úbytek váhy dítěte.


Proč nechat dotepat pupečník

  1. Dítě dostane cca až o 60 - 125 ml krve navíc.
  2. Dítě může nadále dýchat přes pupečník - mnohem lepší adaptace dítěte po porodu.
  3. Zamezení separace dítěte - může proběhnout bonding se všemi jeho výhodami + např. lotosový porod.
  4. Lepší odlučování placenty.

Dotepání trvá tak dlouho, dokud v pupečníku není žádná krev (je celý bílý) a dopulzuje (lze hmatem zjistit). Může to být 10 minut i více. Ideální je nechat miminko s pupečníkem, alespoň dokud není porozena placenta.


Dotepání pupečníku a císařský řez

V případě, že se jedná o plánovaný, ale i akutní císařský řez, přičemž není matka nebo dítě ohroženo na životě, je možné provést tzv. milking pupečníku, což je takové rychlé vymáčknutí krve z celé délky pupečníku ve směru od placenty k miminku před jeho odstřižením. Pokud je císařský řez plánovaný a nehrozí roziko ohrožení života, je samozřejmě možný i tzv. lotosový porod nebo alespoň dotepání pupečníku, vše záleží na domluvě s personálem porodnice a okolnostech operativního porodu.


Pupečníková krev

Měli by jste vědět, že darování pupečníkové krve vylučuje dotepání pupečníku pro Vaše dítě.

Poznatky o výjimečných vlastnostech pupečníkové krve bohaté na kmenové buňky by nás měly motivovat k tomu, aby každé dítě dostalo takový objem krve, který mu právem náleží. Kmenové buňky mají v této fázi vývoje jedinečný význam a krátce po porodu migrují do kostní dřeně, kde se přeměňují na různé typy krevních buněk. Uchovávání pupečníkové krve v krevních bankách vyžaduje předčasné svorkování pupečníku, aby se odebralo co nejvíce krve s co největším počtem kmenových buněk. Podle odborníků, ale existuje mizivá šance, že by krev miminka byla vůbec kdy využitelná. V průměru se při jednom odběru odebere 100 ml krve, což odpovídá jedné třetině z celkového krevního objemu dítěte a odpovídá ztrátě 1,5 - 2 l krve u dospělého. Uchovávání pupečníkové krve v soukromých krevních bankách nedoporučují odborné asociace včetně Americké pediatrické komory (AAP 2007) a je zakázáno v několika evropských zemích (např. Itálie).

Klasický postup, při kterém se pupečník přestřihne, ochudí novorozence o potenciálních 60 ml krve, které odpovídají 1200 ml ztrátě při silném krvácení u dospělého člověka. Tímto by se dal vysvětlit zvláštní fenomén úbytku váhy, kterým trpí většina novorozenců. Nový organizmus je okamžitě vystaven nadměrnému a zbytečnému stresu, protože musí doplnit ztracenou krev.


Doporučení do porodnice

Při návštěvě porodnice se zeptejte, zda nechávají pupečník dotepat a hlavně - jak dlouho u nich dotepání trvá. Je stále hodně zdravotníků, kteří to nikdy neviděli a mají mylné představy, že je to otázka několika desítek vteřin po porodu, případně pár minut. Že je normální, když pupečník dotepává cca 15 - 30 min. v životě neslyšeli ani neviděli. Budou se toho pak obávat a přesvědčovat nepravdivými argumenty. Pokud se s nimi přímo nedomluvíte, tak je to pak rychlost. Proto musíte být důrazní, že to bude tak a tak, popřípadě prostě podepište negativní reverz. Také by to měl hlídat Váš doprovod u porodu.


Shrnutí

Pokud máte dotepání pupečníku ve Vašem porodním přání/plánu + vepsáno do Informovaného souhlasu (jelikož porodní přání jako takové nemusí chtít respektovat), nikdo to nesmí nerespektovat. Kromě stavu, kdy je třeba akutní zásah v ohrožení života. Nikdo nemá právo to udělat bez Vašeho svolení, ani dle doporučených postupů, zvyklostí a vnitřních předpisů a pokud to udělá, podejte žalobu. Je to násilí, stejně tak, jako kdyby Vám bez svolení někdo chytl za vlasy a ustříhl je.