Jediná nevhodná poloha pro porod je vleže na zádech

10.12.2016

Každá rodící žena je jiná, stejně tak každý porod je zcela jedinečná záležitost. Každé ženě, zvláště pak každému dítěti, může vyhovovat zcela jiná poloha pro vypuzovací část porodu. Porod může být velmi dlouhý proces a je vhodné střídat během něj různé polohy, protože nikdy není pohodlné zůstávat ve stejné poloze delší dobu.

Proč ženy tlačí porodníci do jediné polohy během porodu?

Ve chvíli, kdy byl porodní proces předán z rukou rodiček a porodních bab do rukou porodníků - mužů, stala se pro ně nejpřístupnější a nejpohodlnější právě poloha ženy na zádech s nohami široko rozevřenými vzhůru, často přivázanými do třmenů. Bylo tak umožněno rychlé vybavení plodu i v případě komplikací a pro následné ošetření poporodního poranění. Emocionální důsledky pro ženu a dítě nikdo neřešil. Hlavní bylo přeživší dítě a potom žena. Což bohužel mnohdy přetrvává dodnes.

Proč je poloha v leže na zádech nevhodná?

S rostoucím bříškem v těhotenství je ženám neustále kladeno na srdce, aby pokud možno neležely na zádech, protože přenášením váhy velkého břicha na velkou cévu, kterou teče krev ze spodní části těla k srdci, se může snížit průtok krve do spodní poloviny těla - a také k dítěti (tzv. aortokavální kompresivní syndrom). Proč by měla být tedy tato poloha vhodná zrovna k porodu?

Poloha vleže (pololeže) na zádech:

Porodní kanál

Při poloze vleže na zádech je porodní kanál užší až o 30 % oproti jiným polohám a kostrč se během průchodu dítěte pánví nemůže snadno oddálit a dochází ke snížení objemu malé pánve. Tím může dojít až ke zhmoždění kostrče a následně k velmi nepříjemným dlouhodobým bolestem (ty lze odstranit fyzioterapeuticky Mojžíšovou nebo Dornovou metodou).

Porodní kanál není přímkou, ale je ve tvaru písmene "J". Dítě v poloze na zádech nesestupuje po přímce, ale musí nejprve sestoupit dolů a pak se prodrat nahoru přes pánev. Z tohoto důvodu není vhodné při porodu ležet na zádech.

V poloze vleže na zádech se tlačí proti gravitaci, je to zbytečně namáhavé, oproti jiným vhodnějším polohám. Často ženě už potom docházejí síly a musí být použity kleště, vakuumextrakce či zakázána Kristellerova exprese (tlačení na fundus). Ženě musí být umožněno vybrat si takovou polohu, která je jí co nejpříjemnější. Tělo si většinou samo řekne, jakou polohu zaujmout.

Většina neinformovaných žen rodí v leže na porodním křesle se zvednutou pánví, jelikož se bohužel buď předem nezajímaly o fyziologii a tudíž neví, proč to není vhodné, nebo se zkrátka nechají vmanipulovat, byť za to vůbec nemůžou, k něčemu, co neplánovaly nebo právě nechtějí. Tato poloha je jedna z nejhorších, kterou můžete pro porod zvolit, protože zcela odporuje anatomii.

Nucení do této polohy, aniž by šlo o záchranu života, je porodní násilí.


Pohyblivost kostrče při různých polohách:


Vhodné porodní polohy

Existuje mnoho jiných vhodných poloh, které využívají nejen gravitaci a otevírají pánev, ale které také mohou urychlit porod, snížit pravděpodobnost natržení a poporodní dobu hojení.

Pohyb a změna poloh během porodu má až magické účinky. Pohyb zvyšuje komfort tím, že stimuluje receptory v mozku, které snižují vnímání bolesti. Výsledkem je, že je žena schopná snášet stále silnější kontrakce. Jestliže začnou být kontrakce velmi silné, jsou uvolněny endorfiny a vnímání bolesti klesne ještě více. Koneckonců, pohyb jako reakce na kontrakce snižuje bolest a usnadňuje porod. Pohyb také pomáhá dítěti projít pánví. Navíc některé polohy zvětšují průměr pánve.

Zde uvedené pozice usnadňují normální, přirozený proces porodu. Kterou pozici vybrat? Poslouchejte své tělo. Hýbejte se volně podle toho, jak to cítíte. Tělo vám dá přesně vědět, která pozice je nejlepší v každém okamžiku porodu.


Video, kde prochází dítě porodními cestami ve vhodné porodní pozici.


Podepřený stoj v podřepu

 • srovná pánev a zvýší otevírání o 15%,
 • umožňuje podepření stojícím nebo sedícím partnerem, zdí, závěsem, ribstolem, lanem apod.,
 • výhoda gravitace,
 • způsobuje kontrakce méně bolestivé a produktivnější,
 • prodlužuje trup a pomáhá tak dítěti lépe se srovnat s úhlem pánve,
 • pohyb způsobuje změny v pánvi a pomáhá dítěti projít porodním kanálem,
 • může zvýšit nutkání tlačit v druhé době porodní.

Naproti tomu je tato poloha velmi namáhavá pro partnera a může být i pro ženu samotnou.


Podřep

 • podněcuje rychlý sestup
 • využívá gravitace
 • může zvýšit rotaci dítěte
 • umožňuje svobodný přesun váhy pro komfort
 • umožní excelentní přístup k hrázi
 • vynikající pro krevní oběh plodu
 • umožňuje zvětšit průměr pánve až o dva centimetry
 • vyžaduje menší námahu tlačení
 • při této pozici je podporován sestup
 • stehna udržují dítě dobře "srovnané"

Nevýhodou této polohy je, že může častěji dojít k natržení hráze, je obtížnější sledovat ozvy dítěte a asistence je poněkud stížena.


Sed

 • dobrá poloha pro odpočinek,
 • využívá gravitaci,
 • může být použit kontinuální fetální monitor

Tato poloha je nevhodná, pokud máte vysoký krevní tlak.


Ležení na boku

 • pomáhá dodávat kyslík dítěti,
 • dobrá poloha pro odpočinek,
 • pomáhá, jestliže máte vysoký krevní tlak,
 • dobré s epidurálem,
 • může dělat kontrakce více efektivní,
 • snadnější k uvolnění mezi kontrakcemi v druhé době porodní,
 • partner může asistovat při porodu podporou nohou,
 • nižší pravděpodobnost natržení či potřeba epiziotomie,
 • dobrý přístup k hrázi.

Nevýhodou této polohy může být těžší poslech ozev dítěte pro poskytovatele péče, dále zde dítěti nepomáhá gravitace, žena si musí sama držet nohy, pokud nemá asistenci a může se cítit být příliš pasivní.


Stoj

 • využití gravitace,
 • pomáhá dostat kyslík k dítěti,
 • kontrakce jsou účinnější a méně bolestivé,
 • může urychlit porod,
 • vytvoří pocit na tlačení.

Stoj s oporou:

Nevýhodou zde může být pouze špatná kontrola porodu a dítěte pro poskytovatele péče.


Opírání se nebo poloha vkleče dopředu s podporou

 • může pomoct posunout dítě v případě potřeby,
 • užití gravitace,
 • může být použit porodní balón,
 • kontrakce jsou méně bolestivé a jsou účinnější,
 • dítě je dobře "napasováno" v pánvi,
 • uvolňuje bolesti zad,
 • snazší pro partnera pomoct vám s uvolněním zádových bolestí,
 • může být více uvolňující než poloha ve stoje,
 • dobré pro pohupování pánví,
 • menší zátěž na zápěstí a paže.

U této polohy se špatně poslouchají ozvy dítěte.


Poloha na čtyřech

 • dobrá při křížových bolestech,
 • pomáhá při rotaci dítěte, je li nutno,
 • netlačí na hemeroidy,
 • dobrá pozice pro vyhnutí se natržení či epiziotomii,
 • dobrá poloha pro porození většího dítěte,
 • pomáhá při nízkých ozvách plodu.

Při této poloze je těžší udržet oční kontakt pro poskytovatele péče a pro ženu může být nepřehledná situace kolem ní.


Polosed

 • komfortní,
 • využití gravitace,
 • dobrá relaxační poloha,
 • funguje dobře na nemocničních postelích,
 • dobrá viditelnost na porod pro poskytovatele péče,
 • snadný přístup k poslechu ozev dítěte.

Při poloze v polosedě může být mnohem horší přístup k perineu, pohyblivost kostrče je snížena a hráz se napíná, ne však tolik jako při poloze vleže na zádech.


Koleno-prsní poloha

 • antigravitační polohy použitelné např. před vstupem hlavičky do pánve, kdy umožňují provést změnu pozice hlavičky děťátka (špatné vstupování hlavičky, zadní postavení aj.),
 • úleva při bolesti zad nebo hemoroidech,
 • při zmírnění snahy o předčasné tlačení a při otoku branky (ale i v situaci, kdy dojde k výhřezu pupečníku před hlavičku miminka a je potřeba umožnit dostatečný přísun krve volným pupečníkem k dítěti, tj. že nesmí dojít k jeho stlačení mezi hlavičkou a kostěnou pánví).

Koleno-prsní poloha se nepoužívá u normálně postupujícího porodu, protože by šlo o práci proti gravitaci a sestup miminka by byl prakticky zastaven. Rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou koleno-prsní polohou je v tom, že kyčle u prvně jmenované jsou méně ohnuté (> 90° úhel) než u obvyklé uzavřené koleno-prsní polohy.


Co se dále doporučuje při porodu


Chůze

 • využívá gravitace,
 • kontrakce jsou méně bolestivé,
 • dítě je dobře "napasované" v pánvi,
 • může urychlit porod,
 • snižuje bolest v zádech,
 • podporuje sestup dítěte do porodních cest.

Chůze se nedoporučuje při vysokém krevním tlaku a nelze při ní použít kontinuální elektronický fetální monitoring (pokud si ho žádáte).


Sezení na toaletě

 • pomáhá uvolnit perineum,
 • zvyknete si na pozici široce roztažených nohou a pánevní tlak,
 • využívá gravitaci,
 • tělní tekutiny (při porodu běžné) mohou být okamžitě a bezpracně odklizeny.

Ženě může být po chvíli nepříjemný tlak záchodového prkénka, případně různé pachy atd.


Shrnutí - proč při porodu neležet na zádech

 • dítě je tlačeno proti gravitaci,
 • děloha v této poloze utlačuje všechny velké cévy,
 • pravděpodobnost natržení či nutnost epiziotomie je velmi vysoká,
 • porodni cesty jsou zmenšené zhruba o 30% oproti jiným polohám,
 • je to nedůstojné a nemůžete se bránit např. odnešení dítěte či nástřihu hráze (pokud rodíte sama),
 • kostrč je vystavena extrémnímu tlaku a nemá se kam odchýlit, hrozí pohmoždění až prasknutí,
 • pokud je přítomen lekař/ka, tak může velmi snadno dojít k tahání za hlavičku dítěte mimo kontrakce a z toho další porodní poranění.

Výhody této polohy pro rodičku nejsou žádné. Je vhodná pouze pro lékaře, kteří čerpají benefity z této polohy v podobě dobrého přístupu k porodním cestám, možnost lékařsky vedeného porodu (připoutání k CTG monitoru, zavedení kanyly, operativní ukončení porodu atd.) a velmi snadné manipulování rodičkou.


Závěrečné doporučení

Přejete-li si volit polohy dle Vašich pocitů, může Vám citlivě poradit Vaše soukromá porodní asistentka či dula, ať už z výše uvedených důvodů či nějakého vlastního důvodu, pak je za potřebí vyhledat porodnici, která je ochotná vyjednávat. Napište si to do porodních přání a ta diskutujte s personálem porodnice ještě v těhotenství.

Z právního hlediska máte právo na sebeurčení a o všem, co se Vámi bude dít, rozhodujete jen Vy sama. Žádný vnitřní řád nemocnice tomu není nadřazen.

Pamatujte, že doporučené postupy nemusí být vůbec přínosem pro Váš porod ani dítě.

Důležitou informací je také to, že pokud podepíšete Informovaný souhlas (IS) a nevepíšete do něj odkaz přímo na Váš porodní plán, potom svým podpisem prakticky vyrušíte Váše porodní přání a může se stát, že i přes přislib jejich respektování, je pravděpodobně nebudou respektovat. V případě sporu bude podpis na Informovaném souhlasu rozhodující a pokud něco nedodrží a Vám to ublíží, právně se nedomůžete ničeho.

Rada tedy zní:

 • mějte sepsaná a podepsaná porodní přání;
 • buďte si vědoma toho, co chcete a buď podepište negativní reverz, nebo informovaný souhlas s tím, že nesouhlasíte se všemi doporučenými postupy a odkážete v něm na svůj porodní plán, kde máte uvedeno, že polohu na zádech si nepřejete ani při finální fázi porodu;
 • s tím by mělo souviset přání, že si nepřejete lékaře/ku, která by si dovolila tahat za hlavičku dítěte mimo kontrakci a přímo tak ohrozit dítě na zdraví - v žádném případě nesmí nikdo tahat dítě násilím ven!
 • vezměte si sebou soukromou porodní asistentku (dulu nebo dobře informovaného partnera), která vše zmíněné pohlídá.