Moje miminko je neodložitelné!

16.12.2016

Jistě to zná téměř každá maminka, hrozně ráda by dělala i něco jiného, než jen nosila a chovala své miminko nebo si alespoň dala jednou v klidu sprchu. Jenže ono to nejde a když to jde, tak jen za křiku toho malého tvorečka. Proč tomu tak je a proč nošením a svou péčí miminko nemůžete rozmazlit?

Miminko pozná, když je odloženo

Dr. Kirkilionis tvrdí, že klid a samota (např. v dětské postýlce) dítě znepokojují, jeho potřeba je mít na blízku osobu, která o něj pečuje. Hluboký spánek dítěte, přestože se s ním hýbe a prostředí je hlučné, dokazuje uspokojující účinek změn poloh, protože ty signalizují přítomnost pečující osoby. Pozitivních účinků změn polohy např. využívají specializované kliniky pro nedonošené děti nebo děti s podváhou.

Kojenci nošení v šátku se vyvíjejí lépe než děti, které tráví většinu času v postýlce. To platí pro motorický, kognitivní i emocionální vývoj. 

Budování jistoty a důvěry

Odpověď, proč je důležité miminko co nejvíce nosit a být s ním v kontaktu, můžeme najít např. v knize Vlastimila Marka Nová doba porodní, ve které se píše, že dítě je ve své první fázi více nošenec než kojenec (což ostatně jen navazuje na období, které trávilo nenarozené miminko v bříšku) a tudíž jeho nervová soustava potřebuje jakoby potravu skrze podněty, které mu po porodu zprostředkují úzký kontakt s tělem matky. V prvním roce života získává dítě tělesným kontaktem s rodiči nebo jinými pečujícími osobami jistotu a důvěru k atmosféře svého okolí. Míra blízkosti k matce a hned po porodu i k otci určuje tempo jeho fyzického a psychického rozvoje.

Děti jsou nošeny od počátku lidstva

Někteří odborníci rádi namítají, že je nošení dětí (především ve vertikální pozici v šátku) škodlivé pro jeho kosti a páteř. Ovšem např. porodní asistentka H. Petersová tvrdí, že dítě v šátku sedí v anatomicky správné poloze roznožmo, zatímco záda jsou úplně podepřena.

Mimoto děti přírodních národů jsou od narození výlučně nošeny a luxace kyčelních kloubů se u nich téměř nevyskytuje. Nošením dítěte je zajištěna i regulace tělesné teploty přirozeným způsobem. Nošením se také buduje a prohlubuje nitěrný citový vztah mezi matkou a dítětem a dochází k rozvoji dětské inteligence.

Nošení má dle zahraničních pediatrů a ortopedů pro kojence několik pozitivních účinků:

  1. Při nošení vidí dítě daleko více ze svého okolí, čímž dostává mozek více podnětů k vývoji.
  2. Díky matčiným pohybům se stimulují veškeré receptory kůže, ale i orgány pohybu a rovnováhy. Každá změna těžiště vyvolává odpovídající reflexní činnost nervů a svalů.
  3. Intenzivní tělesný a vizuální kontakt s matkou nebo otcem navozuje pocit bezpečí, jehož psychosociální působení má nezastupitelnou hodnotu.
  4. Nožičky dítěte, které sedí v šátku dospělému na boku, jsou anatomicky přesně v pozici optimální pro zdravý vývoj kyčlí.

Závěrem

Pokud se Vaše miminko dožaduje neustálého kontaktu, zkuste to přestat vnímat jako neřešitelný problém. Přijměte tuto situaci jako Vaši jedinečnou a tu nejdůležitější úlohu v životě Vašeho dítěte. Vím, je to opravdu těžké, sama jsem si tím prošla. V naší společnosti je kladen důraz na výkon a dokonalost, ale o tom mateřství skutečně není! Zastavte se, hoďte za hlavu veškeré věci, které vydrží pár dní odklad a co můžete, přenechejte někomu jinému.

Každá maminka by si měla uvědomit, že nošením, potažmo i jiným blízkým kontaktem dává svému miminku pocit jistoty a bezpečí a prohlubuje tím vzájemný vztah. Čím víc kontaktu dá svému dítěti na počátku jeho života, tím víc se mamince vyplatí do budoucna, kdy dítě nabude sebevědomí a daleko lépe a rychleji se dokáže osamostatnit.

Pamatujte, že miminko je zcela závislé na Vaší péči a tento čas velmi rychle pomine. Ani se nenadějete a z Vašeho miminka bude zodpovědný dospělý muž či žena.Zdroj:

Nová doba porodní, Vlastimil Marek.