Partnerský vztah po porodu

17.08.2017

Porod je důležitým milníkem v životě každé ženy a celé její rodiny, kterého se většinou nemohou všichni dočkat. Po narození miminka však dochází v mnohých rodinách k naprostému převrácení dosavadních zvyklostí a bývá velmi náročné se tomu postupně přizpůsobit tak, aby tyto změny měly co nejmenší dopad na všechny členy domácnosti. Vše se najednou začne točit kolem miminka a na to ostatní už jaksi nezbývá čas a ani energie.

Příprava ženy a muže na porod

Zvláště, pokud se jde o první miminko, jedná se o velmi zásadní změnu v životě celého páru. Vše je sice nové, ale na tuto změnu jsou partneři připravováni již v průběhu těhotenství. S každým dalším těhotenstvím může být situace ovšem mnohem náročnější, protože není tolik času se na vše připravit díky péči o starší děti.

Žena má přípravu na rodičovství oproti muži trochu usnadněnou v tom smyslu, že vše prožívá v rámci svého těla a díky hormonálním změnám je na mateřství přirozeně připravována. Těhotenské potíže a nespavost postupně mění její denní i noční rytmus a určité nepohodlí v těhotenství připravuje ženu na celodenní péči o miminko. Nic na tom nemění fakt, zda bylo miminko vytoužené nebo neplánované, vždy to může být pro ženu velmi náročné, aby se s novou situací vyrovnala, protože zasahuje do všech úrovní jejího dosavadního života a ať chce nebo ne, musí se jí přizpůsobit.

Muži mají tu nevýhodu, že než začne partnerce růst bříško a jsou cítit první pohyby miminka, mohou se spoléhat pouze na její zprostředkované pocity. Na roli otce nejsou přirozeně připravováni a vše jim může docházet i s velkým spožděním. Mohou být zmateni proměnami své partnerky a nevědí, jak reagovat na její emocionální výkyvy. Mnohdy si ani po porodu nevědí rady s novorozeným miminkem, jelikož u nich nedochází k vyplavování mateřských hormonů, zvlášť, pokud nejsou zapojeni do péče o miminko. Je pak velmi těžké vybudovat si s ním blízký vztah. Často si partnerčiny emoce a její pozornost směřující k miminku berou osobně - jako nezájem o ně, a to následně může způsobovat partnerské neshody. 

Jak z toho ven?

Hlavním smyslem partnerství je vzájemná komunikace a v období těhotenství a poporodního období to platí dvojnásob. 

V období těhotenství a zejména pak po porodu žena bohužel nemůže muži předat své obavy a obtíže, ale může svému muži sdělit, co konkrétního by od něj právě teď potřebovala, co by ji ulevilo nebo udělalo radost. Muž by měl ženu vyslechnout, nehodnostit ji, nebagatelizovat a uznat její pocity a jen tak pro ni chvilku být. 

Po porodu veškerá pozornost většinou směřuje k právě narozenému miminku, ale žena si zaslouží pozornost také. Žena se potřebuje po porodu vypovídat, vyplavit emoce a to může jen v bezpečném intimním prostředí. Pokud to nemá komu jinému říct, jste to právě vy - muži, kteří jste v tuhle chvíli pro ženu velkou oporou.

Z vlastní zkušenosti vím, že muži by moc rádi svým partnerkám pomohli, ale většinou nevědí jak. Mnohdy překonávají sami sebe, když uklidí nádobí nebo udělají oběd, ale cítí se zoufale, když je jejich partnerka přesto stále nespokojená. Někdy méně znamená více a třeba by zrovna stačilo ženu pouze obejmout a být s ní nebo ji potěší uznání, že je skvělá matka nebo partnerka. Žena si o pomoc většinou neumí říct a muž zkrátka neví, co jeho žena potřebuje a oba se tak ocitají v bludném kruhu. 

"Milé ženy, naučte se říkat svým mužům, co by Vám skutečně pomohlo, abyste mohla pečovat o sebe a svou rodinu. Drazí muži, naučte se naslouchat svým ženám... "

Úkol ženy a muže po porodu

Jediným úkolem ženy po porodu je péče o novorozené miminko a obnovení těla i mysli po porodu, tedy péče o sebe samou. Ať už se jedná o Vaše první nebo několikáté miminko, vždy je to naprosto nová situace, se kterou se musíte nějakým způsobem popasovat. Pokud nebude žena po porodu v psychické i fyzické pohodě, pak nebude v pohodě celá rodina a tím utrpí i Váš partnerský vztah.

Muž by měl v tuto chvíli převzít zodpovědnost za celou domácnost a zajistit organizaci jejího chodu po dobu nezbytně nutnou (velmi záleží na průběhu porodu, na psychické pohodě ženy, na náročnosti miminka, atd.). Samozřejmě, že v dnešní uspěchané době většina mužů potřebuje začít zase brzy chodit do práce, v tom případě je nutné zajistit alespoň na prvních pár týdnů alternativní pomoc, např. babičku, tetu, sestru, kamarádku nebo placenou pomocnou sílu. Neopomeňte zajistit také program pro starší děti, s přihlédnutím na jejich aktuální potřeby, aby se necítily odstrčené nebo naopak zahlcené novými podněty.

Investice, která se vám bohatě vyplatí

Jistě se Vám vyplatí investovat do služeb jako je úklid, zajištění čerstvého jídla, donáška nákupu do domu, hlídání starších dětí apod., pokud to není ve vašich silách. To vše vám usnadní spoustu energie a času, který můžete věnovat své rodině. Pohodový vstup do rodičovství vám v budoucnu zajistí mnohem silnější partnerský vztah, než byl kdy předtím, protože:

SPOKOJENÁ ŽENA = SPOKOJENÁ RODINA


P.S. Pokud Váš partnerský vztah velmi trpí a nedaří se Vám situaci dlouhodobě uklidnit, doporučuji navštívit partnerskou poradnu. Např. v Brně fungují 3 bezplatná centra, kde Vám rádi pomohou řešit Vaši situaci.