Proč a jak sepsat porodní plán

28.09.2017

Ve většině českých porodnicích už praxe probíhá úplně jinak, než to bylo za dob našich rodičů, přesto se však hojně objevují rutinní zásahy, kvůli kterým mohou být mnohé ženy nespokojené nebo dokonce traumatizované. To se pak může projevit v komplikované péči o dítě, což má nakonec dopad na celou rodinu.

Právě z těchto důvodů je vhodné sepsat svůj porodní plán nebo také porodní přání (či dříve vyslovená přání), protože ani zdravotníci nevědí, s kým se potkávají ve chvíli, kdy vkročíte do porodnice a nemohou předpokládat, jaké jsou vaše představy o průběhu porodu a péče, kterým by mohli vyhovět. 

Co by měl porodní plán obsahovat

Správně sepsaný porodní plán by měl obsahovat tyto části: 

Nadpis - např. Porodní plán - Dříve vyslovené přání (dle § 36 zákona 372/2011 Sb.).

Hlavička - sem napište své osobní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození...).

Oslovení - užijte nejlépe oslovení v přátelském duchu ("Milé porodní asistentky, lékaři, zdravotníci....") a důvod, proč jste si vybrali právě jejich porodnici ("vybrala jsem si Vaši porodnici dle kladných referencí a maximální podpoře přirozeného průběhu porodu...").

Úvodní odstavec - doporučuji napsat něco konkrétního o vaší osobě, aby vás zdravotníci nebrali jen jako číslo, ale aby o vás mohli individuálně pečovat, např. vaše konkrétní obavy, zkušenosti z předchozího porodu (dobré nebo špatné), nebo třeba přecitlivělost vůči bolesti apod., dále zmiňte, že si přejete mít s sebou konkrétní osoby jako doprovod (otec dítěte, kamarádka, dula, porodní asistentka,...).

Jednotlivé požadavky v průběhu porodu a po něm - své požadavky formulujte stručně, ale konkrétně (např. "připravovala jsem svou hráz masáží a cvičením s balonkem, prosím o ochranu mé hráze teplými obklady") a pište pouze ty, na kterých vám záleží a o kterých máte jasné představy. 

Požadavky v případě komplikací - nezapomeňte se připravit a také zmínit o Vašich přáních i v případě komplikovaného porodu nebo porodu císařským řezem.

Požadavky na novorozenecké oddělení - sepište si svá konkrétní poporodní přání zvlášť pro novorozenecké oddělení - je tam jiný personál a informace si vzájemně nepředávají (např. "své miminko si přeji vykoupat sama").

Poděkování - bylo by vhodné personálu poděkovat za vstřícný přístup a že berete na vědomí, že v případě komplikací nebude možné všechna vaše přání dodržet.

Datum a podpis - aby byl tento dokument platný, nezapomeňte na závěr uvést datum, místo a vlastnoručně dokument podepsat. 

Nekopírujte porodní plán z internetu, aniž byste znali význam jednotlivých požadavků. Vždy přizpůsobte porodní plán vašim konkrétním přáním a individuálním potřebám. Několik tipů k porodnímu přání:

  • Zjistěte si předem, co vše je ve vámi vybrané porodnici běžné a co z vašich přání běžně nedělají (doporučuji probrat vaše představy na osobní schůzce s primářem gynekologicko-porodnického oddělení nebo s vrchní sestrou) a podle toho svá přání případně upravte nebo vyberte jiné porodnické zařízení, které lépe splňuje vaše očekávání.
  • Abyste měli jistotu, že budou vaše přání respektována v největší možné míře, můžete celý dokument nechat notářsky ověřit (na Czech pointu). Dokument nechte podepsat ošetřujícím lékařem a dohlédněte, aby byl vložen do vaší dokumentace.
  • Vyžádejte si dokumenty k porodu (Informovaný souhlas a Souhlas s hospitalizací) předem a podrobně si je prostudujte, pokud s nějakým bodem nesouhlasíte, připište to na závěr dokumentu a připojte k němu svá porodní přání.
  • Pokud s sebou budete mít informovaný doprovod u porodu (nejlépe porodní asistentka nebo dula), můžete mu předat svou důvěru formálně - plnou mocí, aby v případě, kdy budete indisponována, mohl rozhodnout za vás (v rámci společné domluvy).


Na závěr

Pokud chcete předejít rutinním zásahům do průběhu porodu a vyhnout se nedorozumění se zdravotnickým personálem, který bohužel nemůže tušit, jaká jsou zrovna vaše přání, vřele doporučuji si tato konkrétní přání pečlivě sepsat a ideálně osobně projít s personálem porodnice ještě v těhotenství. 

Pokud vám přístup zdravotníků nebo prostředí porodnice nevyhovuje, vždy máte možnost s tím něco udělat, můžete např. změnit porodnici nebo kontaktovat soukromou porodní asistentku nebo dulu, která vám může poradit, co v takovém případě dělat.


Přeji vám hodně štěstí při výběru porodnice a hlavně aby byl váš porod plně ve vašich rukou...