Syntetický oxytocin a jeho nástrahy

16.12.2016

Umělý hormon OXYTOCIN nebo-li PITOCIN: C43 H66 N12 O12 S2 nebo-li UTEROTONIKUM

Příbalový leták upozorňuje na nežádoucí účinky z hlediska fyziologie, ale nezmiňuje, co udělá s psychikou a následně s celým porodem.

Např. jeden z negativních účinků, popsaný v příbalovém letáku, je zvýšené poporodní krvácení.

Celé znění příbalového letáku naleznete zde.


Užití Pitocinu

 • nejčastěji se používá po odtoku plodové vody a nepostupujícím porodu kvůli urychlování,
 • v případě většího krvácení po porodu,
 • při dlouhodobém neodlučování placenty (90 minut a více, porodnici dávají limit 45 minut a pokud si žena přeje na odloučení čekat déle, musí podepsat negativní revers),
 • při závěrečné fázi porodu, pokud je žena z nějakého důvodu zcela neschopna spolupracovat s miminkem (když např. usíná, omdlévá a nemá sílu na nic).


Rozhodně nelze doporučit pro preventivní urychlování porodu. Často se podává po použití epiduralu k popohnání. I Epidural má řadu rizik, o kterých se bohužel nemluví.


Následky po užití Pitocinu

Reakce těla mohou být různé:

 • bolesti a křeče,
 • natékání,
 • mdloby,
 • ztráta mateřského citu díky blokaci vyplavování přirozeného oxytocinu 
 • a hlavně klesání ozev miminka, což mnohdy vede k akutní sekci.

Lékaři nejednají tak, že každá žena je individuální a bohužel ženu často předem neinformují o nežádoucích účincích.

Důležité upozornění

Při konzultaci v porodnici nikdo neupozorňuje ženy na rizika spojená s aplikací Pitocinu, proto se explicitně ptejte, a pokud si nepřejete aplikaci umělého oxytocinu, rozhodně to napište do Informovaného souhlasu, který podepisujete při příchodu. Porodní přání nemusí respektovat, pokud podepíšete Informovaný souhlas a nevyjádříte se přímo v něm v zásadních věcech, které chcete/nechcete.


Medicínský přístup

Místo poskytnutí času a pohybu se podává lék Oxytocin-Pitocin. Ve zdravotnictví převládá názor, že je to stejný hormon, jako produkuje náš mozek a že je tedy zcela bezpečný. Je tedy třeba vysvětlit, v čem je ten zásadní rozdíl, když je chemický vzorec naprosto stejný.


Syntetický versus přirozený Oxytocin


Syntetický Oxytocin

Největší úskalí syntetického Oxytocinu spočívá v jeho neúměrném dávkování.

Umělý Oxytocin dávkovaný přímo do žíly má řadu nežádoucích účinků (viz. příbalový leták), což přirozený Oxytocin nemá. Aplikace syntetického oxytocinu je zkrátka nepřirozený zásah do přirozeného průběhu porodu a může způsobit předávkování. které mimo jiné způsobuje:

 • že žena přestává porod zvládat,
 • dítě dostává kyslík mimo kontrakce,
 • kontrakce jsou nepřirozeně silné, dlouhotrvající a příliš časté - dítě přichází o kyslík, má abnormální srdeční frekvenci a to velmi často vede k akutní sekci.

Problém Pitocinu je v tom, že lékaři vlastně vůbec neví, kolik Pitocinu individuální tělo ženy snese a s ní i plod.

Navíc umělý Oxytocin zastavuje produkci dalších hormonů, právě třeba endorfinů, které navozují pocit štěstí a mírní bolest. Proto žena po aplikaci může cítit bolest nesnesitelnou a dokonce ani pauzy mezi kontrakcemi nemusí být dostatečně dlouhé. Hrozí tedy aplikace dalších léků na zmírnění bolesti (analgetik, opiátů).

Další následky spojené s použitím Pitocinu:

 • zvyšuje se riziko poporodního krvácení,
 • hrozí rychlejší únava, žena to jakoby nemůže udýchat- může dostat kyslíkovou masku,
 • předávkování dělohy s následnou rupturou dělohy,
 • oxytocin negraduje v době porodu, tudíž nedochází k hormonálnímu napojení na dítě, matka může jevit prvotní nezájem z únavy a nesouladu hormonů, což vede k separaci,
 • následkem předchozího může být opožděná laktace a neprožívání pocitu štěstí.

Přirozený Oxytocin

Oxytocin je za normálních a nerušených okolností přítomen u všech epizod láskyplného a sexuálního chování, především tedy při pohlavním styku, při porodu a při kojení.

Zvláště při porodu má ovšem přirozené vyplavování Oxytocinu mimořádnou důležitost, protože díky jeho působení dochází kromě vlivu na porodní činnost jako takovou i k upevňování vazby mezi matkou a dítětem a k přednastavení důležitých seberegulačních a sociálních funkcí v mozku dítěte. Umělý oxytocin, používaný zvláště pro indukci nebo urychlování porodů, vliv na psychické prožívání matky a dítěte nemá.


5 hlavních rozdílů mezi přirozeným Oxytocinem a Pitocinem

 1. Pitocin je uvolňován odlišně - Oxytocin je uvolňován do těla pomocí pulzace. Přichází přerušovaně, aby si tělo mohlo odpočinout. Pitocin je podáván intravenózně nepřetržitě. To způsobuje delší a silnější kontrakce, které dítě či placenta nemusí zvládnout, připravují tedy dítě o kyslík.
 2. Pitocin brání tělu uvolňovat endorfiny - Při přirozenémporodu Vaše tělo odpovídá na kontrakce a oxytocin uvolňováním endorfinů, morfinu podobná látka, která pomáhá předcházet a tišit bolest. Když přijímáte Pitocin, tělo nemůže uvolňovat endorfiny, navzdory tomu, že jste v bolestech.
 3. Pitocin není stejně efektivní při dilataci čípku - Když dítě uvolňuje Oxytocin, působí velmi dobře na děložní svaly, což způsobuje rozšiřování děložního hrdla. Pitocin pracuje pomaleji a s menším účinkem, což znamená, že musí být použito více Pitocinu, aby účinkoval.
 4. Pitocin nemá vrchol při porodu - Při přirozeném porodu tělo zajistí strmý nárůst hladiny Oxytocinu v konečné fázi porodu, aby byl stimulován vypuzovací reflex plodu umožňující rychlejší a snadnější porod. Pitocin je regulován průběžně a tak neumožňuje toto zvýšení na konci.
 5. Pitocin narušuje bonding - Jestliže tělo uvolňuje Oxytocin, známý také jako hormon lásky, zajišťuje bonding matky s dítětem po porodu. Pitocin narušuje vnitřní uvolňování oxytocinu a narušuje proces utváření rané vazby.

Oxytocin při nepostupujícím porodu

(Cervikokorporální dystokie)

Mnoho žen popisuje, že krásně rozběhlý porod se zastavil s příchodem do porodnice. Je to důsledek hormonální záležitosti, která pramení již z minulosti, kdy žena musela být připravena utéci před predátorem. Proto je tak důležité, aby prostředí pro porod, bylo maximálně vstřícné, útulné, tiché, bylo tam přítmí a aby byla zachována intimita. To vše je prevencí proti nepostupujícímu porodu.

Pokud se žena necítí dobře (slyší jiné ženy křičet, personál je nepříjemný, příliš světla, chlad apod.), milovaně (osoba blízká) a v bezpečí, přestane její mozek produkovat hormony potřebné pro zdárný průběh porodu. Takto zkrátka funguje fyziologie u porodu.

Pro představu - je to stejné, jako by se muž měl milovat v prostředí porodnice, odpovídat u toho na otázky, nechat se u toho prohlížet a poslouchat, jak ho má takového či onakého. Asi by velmi rychle ztratil nejen erekci, ale i chuť na milování.

Když se toto stane ženě v podobě zastaveného porodu (slábnoucích kontrakcí), tak místo aby jí byl dopřán čas, či nejlépe změna prostředí, naordinuje se umělý oxytocin, který má řadu nežádoucích účinků, mimo jiné i hypoxii plodu a přirozený porod se mění v medicínský. Což často končí akutní sekcí. Dojde-li nakonec na císařský řez, čímž přeci lékaři zachránili ženě a jejímu dítěti život, žena jim za to děkuje a chválí.

Komplikace spějící k akutní sekci by ovšem vůbec nenastaly, kdyby se s ženou jednalo jinak a prostředí k tomu bylo uzpůsobené. Porod by se nemusel zastavit.

Cervikokorporální dystokie stojí na 3. místě nejčastějších indikací k akutní sekci v ČR. Hlavně díky nedostatku pohybu, v nevhodném prostředí a nasazování léků.


Nemedicínské řešení nepostupujícího porodu

Vše, co pomůže ženě upadnout do porodní somnolence:

 1. čas a intimita, změna prostředí, místnosti, omezení počtu lidí při porodu na minimum,
 2. teplá koupel, klid, přítmí,
 3. masáž bradavek a obecně mazlení, líbání apod.,
 4. homeopatie - léčebné schéma doporučuje lékař homeopat (gynekolog pouze výjimečně).


Homeopatické léčebné schéma při fyziologickém průběhu těhotenství:

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES 5 nebo 9 CH - dávkování: při nástupu porodní činnosti 5 granulí každých 30 minut, po odtoku plodové vody 5 granulí každých 15 minut - použití: nepoddajnost děložního hrdla; nepravidelné, neúčinné, křečovité bolestivé stahy; atonická děloha.

ACTAEA RACEMOSA 5 nebo 9 CH - dávkování: stejné jako u léku Caulophyllum -použití: silné nepravidelné porodní bolesti, křeče děložního hrdla, bolesti vystřelující do stehen.


Vliv nevhodného prostředí na průběh porodu

V prostředí nevhodném pro porod dochází k vyplavení adrenalinu a ketacholaminu - stresových hormonů, což způsobí omezení přísunu kyslíku a krve ke svalům, děloze a dítěti, dochází ke stavu pohotovosti, svaly se stáhnou, spasma branky, vzniká rychlá únava, zrychlený dech, děloha se přestane otvírat, dítě začne trpět nedostatkem kyslíku a vzniká tak velká pravděpodobnost akutního císařského řezu.

Pokud je naordinován umělý oxytocin, ozvy často klesají, protože miminko dostává kyslík jen mimo kontrakci a pokud umělý oxytocin způsobí nepřirozené neustupující a příliš časté kontrakce, miminko o kyslík přichází.


Závěrem - slova Michela Odenta

"Přirozený Oxytocin má jednak mechanický účinek - např. působí kontrakce dělohy, vypuzuje mléko z prsou, u muže řídí ejakulaci spermatu, ale také má vliv na chování - je to hormon lásky ve všech jejích projevech. Pokud je Oxytocin do těla vpraven nitrožilně, nedostane se do citlivých částí mozku, které ovlivňují chování, jeho behaviorální účinek je tudíž blokován. V případě porodu se týká mateřské lásky, pevné vazby s dítětem, láskyplného chování. Těsně po porodu u ženy, která není rušena, dochází k nejvyššímu uvolnění oxytocinu v životě, má ho víc než při orgasmu, při porodu nebo při kojení. To v případě, že je v teple a může se plně soustředit na miminko, které jí nahé leží na hrudníku, dotýká se ho, vnímá jeho vůni, dívá se mu do očí. Hormon lásky pak vyplavuje také dítě. Třetí doba porodní je tedy velmi důležitá pro celkový rozvoj schopnosti milovat. Injekce s umělým oxytocinem blokuje vylučování přirozeného oxytocinu, který má tento pozitivní vliv na chování. Při nerušeném kontaktu ženy s dítětem její tělo vyloučí dostatek oxytocinu pro bezpečné odloučení placenty. Zamezí krvácení a umožní dobrý počátek laktace. Je třeba se ptát, kam spěje lidstvo, když se generace dětí rodí s pomocí umělého oxytocinu...

Dalekosáhlý dopad může mít absence hormonu lásky především na oblast psychického zdraví, protože absence přírodního oxytocinu vede k výraznému oslabování neurobiologicky podmíněné schopnosti milovat. Porucha schopnosti milovat je zase vysvětlením pro celou řadu již dnes zjevných psycho-sociálních problémů, jimž západní společnost začíná čelit v epidemické míře. Vzpomeňme na nárůst depresí, sebepoškozování, šikany, narcistní poruchy osobnosti nebo také autismu, ale možná stačí pomyslet i jen na ochladnutí lásky a nesoudržnost vztahů mezi nejbližšími rodinnými příslušníky."O účincích Pitocinu se můžete dozvědět více na tomto videu: