Vyvolávání porodu

17.12.2016

Jakmile těhotná žena překročí stanovený termín porodu, začínají zdravotníci a mnohdy i okolí na ženu naléhat a zastrašovat ji, že už je nejvyšší čas porod nějakým způsobem popohnat. Přitom ve stanovený termín porodu porodí pouze asi 4% žen a je zcela zjevné, že nemusí zcela korespondovat s tím skutečným. Vyvolávání porodu pouze z preventivních důvodů je nepřiměřený a velmi riskantní zásah a vždy by měl pro něj existovat reálný a opodstatněný medicínský důvod.


Preindukce porodu

Vyvolávání porodu z preventivních důvodu předchází tzv. preindukce, kdy se s rodičkou předem dohodne programovaný porod. Preindukce se dělá z toho důvodu, že je potřeba, aby při samotné indukci bylo Cervix score alespoň 5 a víc. Preindukce probíhá tak, že se ráno do pochvy zavede tabletka (nebo víc), aby byl porod pokud možno zakončen ještě tentýž den.

Metody preindukce jsou založeny buď na aplikaci exogenních prostaglandinů, nebo na stimulaci endogenní sekrece prostaglandinů a dělí se na mechanické a farmakologické.

Hamiltonův hmat

Jedná se o mechanickou metodu preindukce, kdy dochází k odloupnutí dolního pólu vaku blan, což stimuluje deciduu v oblasti vnitřní branky a amnion ke zvýšené sekreci prostaglandinů.

Je to velmi často používaná metoda a dokonce pro mnoho lékařů tak rutinní, že se ani ženy neptají a zkrátka jej provedou se slovy: "Teď to trochu prošťouchneme...". Některé ženy jsou za to zřejmě rády, chtějí mít už porod brzy za sebou, těší se na dítě nebo je zkrátka těhotenství obtěžuje. Rozhodně se však jedná o invazivní zákrok, který by neměl být prováděn rutinně nebo pouze z důvodu přenášení, ale jen v případě podezření na nějakou patologii.

Záměr provést hamiltonův hmat musí vždy lékař sdělit a vyžádat si k tomu Váš souhlas!

Rizika: Někdy bývá poměrně dost bolestivý, ale ne vždy, je to velmi individuální. Může porod vyvolat (popohnat) a to zejména tehdy, když je již tělo i dítě opravdu připraveno k porodu. Pokud se ovšem udělá příliš brzy, pak žena může krvácet, mít kontrakce, které k ničemu nevedou, a zbytečně se pak do porodu bude trápit (což byl bohužel i můj případ). Je to taková loterie. Jsou rozhodně příjemnější metody, jak popohnat porod.

Dilapan S

Jde opět o mechanickou metodu preindukce, přičemž Dilapan S je hydrofilní tyčinka vyrobená z polyamynitrilu o velikosti 4 x 65 mm. Po zavedení absorbuje z okolních tkání vodu a radikálně rozšiřuje svůj průměr. Po zavedení zvětší během 6 hodin svůj průměr na 12 mm. Je doporučeno zavádět ve večerních hodinách do nezralého čípku.

Prostaglandiny

Prostaglandiny jsou farmakologický prostředek, který je skupinou hormonům podobných látek odvozených od kyseliny arachidonové. Zvyšují stahy děložní svaloviny a mají urychlit nástup porodu. Působí na podobném principu jako mužské sperma. Z lékařských metod je tato rozhodně nejpříjemnější.

V období porodu zvyšuje placenta vylučování prostaglandinů a ty připraví dělohu na přijetí hormonu oxytocinu, ten pak vyvolává normální porodní bolesti. Pokud lékař zavede určité prostaglandiny injekcí do plodové vody nebo do děložního hrdla, je děloha povzbuzena ke stahům, tedy k porodním bolestem. Touto metodou umělého vyvolání porodních bolestí jsou nejčastěji prováděny pozdní potraty.

K indukci porodu lze použít Prostaglandin E2 (PGE2). Vzhledem k častým vedlejším účinkům (děložní hypertonus, gastrointestinální účinky) a nutnosti aplikovat vyšší dávky - perorální a parenterální podávání prostaglandinů nedoporučujeme.


Indukce porodu

Indukce porodu se provádí, pokud je Cervix score alespoň 5 a stejně jako preindukce se provádí mechanickými nebo farmakologickými metodami.

Dirupce vaku blan

Nedojde-li při dirupci (protržení) vaku blan k nástupu děložní činnosti do 2 hodin, následuje aplikace umělého oxytocinu.

Pokud je tělo skutečně maximálně připravené, pak se porod pravděpodobně dirupcí vaku blan spustí rychleji, než bez ní, avšak kontrakce budou nikoliv pozvolné, ale s rychlým nástupem a více bolestivé. Pokud se dirupce udělá příliš brzy, pak bude následovat opravdu mnoho nepříjemností. K vyvolávání musí být medicínský důvod, což prevence hypotetických potíží není!

Rizika předčasné dirupce vaku blan:

 • větší bolestivost a strmý nárůst kontrakcí, které ale nevedou k otevírání děložního hrdla;
 • špatná udýchatelnost kontrakcí, z čehož plyne žádost o další medikaci, která vede k další medikaci a monitorování a ta vede zpravidla k dalším problémům atd. Kdyby se porod neurychloval a žena by začala rodit pozvolna, mohla by se dostat do porodního rauše, kdy bolest cítí ještě o mnoho méně a nemusela by chtít tak snadno dosažitelné léky, nebo dokonce vnucované léky či dokonce léky, které ani neodsouhlasí.
 • výhřez pupečníku, což je velká komplikace a je mnohdy indukován císařský řez i zcela zdravé ženě. Stane se to při násilném upuštění většího množství plodové vody, kdy je miminko ještě vysoko v porodních cestách a tlak odtékající plodové vody může s sebou vzít pupeční šňůru, přičemž klesající miminko si jí může hlavičkou přiškrtit v porodních cestách a tím přichází o kyslík.
 • použití dirupce spolu s aplikací umělého oxytocinu k rozjezdu či urychlení porodu, může vyvolat hypoxii plodu a to vede k akutní sekci;

Při dirupci se musí dítě otevírat porodní cesty svou nezralou hlavičkou samo, má tím ztížen průchod úzkými porodními cestami, nemá dostatek času na dorotování, což vede k častějšímu riziku akutní hypoxie a následného ukončení porodu císařským řezem. Dále se může stát, že se zamotá nevhodně do pupeční sňůry a následují špatné ozvy a další zásahy. Dirupce vaku blan je nežádoucí zásah, který dle WHO patří mezi nedoporučované postupy. Trpělivost je u porodu zásadní vlastností každého pečovatele o ženu během porodu!

Dirupce vaku blan při vrcholení porodu

Pokud voda nepraskne ani při porodu a v podstatě do úplného otevření je vak blan neporušený, tak personál vždy v této fázi nabízí prasknutí vody pro urychlení porodu. Tělo ale ví, proč to tak je a proč to dělá, chráním tím i miminko.

Po dirupci v této době jsou možné tyto scénáře:

 1. Porod to neurychlí a rodička má opravdu velice silné porodní bolesti, které by měla až po samovolném odtoku plodové vody - prodlouží se tím doba silných bolestí.
 2. Rozhodně nevěřte tomu, že neporodíte bez protržení vaku blan. Vak blan tlakem hlavičky prostě dříve či později rozhodně praskne.

Aplikace umělého oxytocinu

Oxytocinem se indukují pacientky se zralým čípkem (CS >5 bodů) a po předchozí dirupci vaku blan (dvouhodinová latence). Aplikuje se v nitrožilní kapénkové infuzi řízené infuzní pumpou. Počáteční dávka je 0,5-1 mIU/min, podle odpovědi myometria se zvyšuje do maximální koncentrace 20 mIU/min. Intramuskulární aplikace oxytocinu k indukci porodu se pro nekontrolovatelné účinky nedoporučuje.

© 2015 Lennie Nadaire
© 2015 Lennie Nadaire

Rozdíl mezi syntetickým a přirozeným oxytocinem

Ve zdravotnictví převládá názor, že je to stejný hormon, jako produkuje náš mozek a že je zcela bezpečný. Je tedy třeba vysvětlit, v čem je ten zásadní rozdíl, když je chemický vzorec naprosto stejný. C43 H66 N12 O12 S2 - UTEROTONIKUM.

Rozdíl je v tom, že umělý oxytocin, který putuje přímo žílou má řadu nežádoucích účinků, což ten náš produkovaný mozkem nemá. Stačí si přečíst příbalový leták.

Je to nepřirozený zásah a může být toho oxytocinu jednoduše víc, než žena snese. Miminko též dostává kyslík mimo kontrakce a nesprávné použití oxytocinu může způsobit, že jsou kontrakce moc silné a za sebou a tudíž dítě přichází o kyslík, horší se mu ozvy a z toho často plyne císařský řez. Problém je v dávce a v tom, že doktoři vlastně vůbec neví, kolik individuální tělo ženy snese a s ní i plod. Navíc umělý oxytocin zastavuje produkci dalších hormonů, právě třeba endorfinů, které navozují pocit štěstí a mírní bolest. Proto žena po aplikaci může cítit bolest nesnesitelnou a dokonce ani pauzy mezi kontrakcemi nemusí být dostatečně dlouhé. Následně hrozí aplikace dalších léků na zmírnění bolesti (analgetik, opiátů).

Velmi často dochází ke snížení průtoku krve přes placentu díky silným a nepřirozeným stahům, což má za následek abnormální srdeční frekvence u dítěte - monitorování - strašení ženy. Zvyšuje se riziko poporodního krvácení. Dále hrozí rychlejší únava, žena to jakoby nemůže udýchat, může dostat kyslíkovou masku, předávkování dělohy s následnou rupturou dělohy, oxytocin negraduje v době porodu, tudíž nedochází k hormonálnímu napojení na dítě, matka může jevit prvotní nezájem z únavy a nesouladu hormonů, což vede k separaci. Následkem může být opožděná laktace a neprožívání pocitu štěstí.

Více se dočtete v článku Syntetický oxytocin a jeho nástrahy.


Alternativní metody vyvlávání porodu

Porodní bába Libuše Kotoučková doporučuje několik způsobů vyvolání porodu, které fungují v případě, že tělo maminky a miminko jsou připravené.

Z vlastní praxe má ověřeno, že pokud žena nerodí v termínu porodu a nejde o to, posune-li se porod o několik dnů, tak příčina je jednoznačně v psychice. Někdy porod nevědomě nespouští maminka, někdy zase otálí miminko, ale to je stejně pod vlivem emocí své maminky. V tomto případě krásně zafunguje metoda EFT.

V tomto článku si ale uvedeme především přirozenou přípravu na to, aby porod nastal.

Chtěla bych rovněž upozornit, že užívání hořčíku v těhotenství sice uvolňuje křeče a zabraňuje tzv. tvrdnutí břicha (což je ovšem přirozenou součástí přípravy dělohy na porod), ale není to vůbec žádoucí při porodu, protože uvolňuje dělohu,která pak nepracuje, jak by měla.

Masáž bradavek

Masáž bradavek se doporučuje provádět již od 39. týdne těhotenství a je to mimo jiné i výborná příprava na kojení. Masáž provádíme tak, že se 1-2 minuty jemně třou a masírují, pak následuje 2-3 minuty pauza a takto pokračujeme asi půl hodiny. Stimulace bradavek může spustit kontrakce, protože při ní dochází k vyplavování oxytocinu, jenž stimuluje děložní sliznici. Pokud se objeví do dvou hodin stahy, tělo matky je připraveno.

Přirozené Prostaglandiny (PG)

Nacházejí se v ejakulátu muže a jsou to živočišné bílkoviny, tzv.prostaglandiny, které velmi blahodárně působí na zrání děložního hrdla, jeho měknutí a změnu směru. Je tedy více než doporučeno milování od 36.týdne těhotenství 3x denně, což určitě tatínkové velmi rádi uvítají :-). Jen je potřeba zvolit šetrnější polohu. Pokud žena přenáší a porod je indukován, zavádí se jí do zadní klenby poševní prostaglandiny umělé. Posuďte sami, co je pro Vás přijatelnější a příjemnější.

Pupalkový olej

Pupalkový olej je výborný pomocník pro ženské orgány a pomáhá i při porodu. Doporučuje se přibližně od 36. týdnu těhotenství denně spolknout 2-3 kapsle 500 mg oleje nebo je možné jej použít i vnitřně, tzn. vložit 2-3 kapsle do děložního hrdla před spaním (nezapomeňte na vložku, olej může vytékat).

Kořeněný nápoj

Ten se používá pouze v případě přenášení. Výsledek by se měl dostavit až po 2-4 dnech.

Recept:

 • 1 malý zázvor,
 • 1 pol. lž. sporýše lékařského,
 • 12 ks hřebíčku,
 • 1 ks skořicové kůry,

Všechny ingredience přelijeme 1 l vroucí vody a necháme 30 min. luhovat, potom přecedíme, přelijeme do termosky a popíjíme po doušcích celý den.

Ricinový koktejl

Při přenášení je velmi často účinný. Žena se vyprázdní a porod by se měl spustit do pár hodin. Recepty jsou různé, existují varianty s alkoholem i bez. Doporučují jej i někteří lékaři.

Recepty:

 • Směs z ricinového oleje (k zakoupení v lékárně) s meruňkovým džusem a hltem čiré kořalky či slivovice.
 • 200 ml mléka svařte se skořičí a 5 ks hřebíčku, lžíce medu (kdo může), 2 lžíce slivovice nebo rumu, 4-5 lžic ricinového oleje.

Čaj z maliníku

Tento čaj se doporučuje pít zhruba od 36. týdne těhotenství pouze zdravým ženám bez rizika předčasného porodu.

Doporučené dávkování: 1 trimestr 1 šálek denně, ale vlažný, nikoliv horký, 2 trimestr 2-3 šálky denně, ale opět vlažný, 3 trimestr 4-5 šálků denně - ne více jak 5 za den. Přímo k termínu pak pít již horký.

Aromaterapie

Vybraný masážní olej se vtírá do podbřišku, čímž se uvolní svalstvo.

Příprava masážního oleje

Do 5 lžic mandlového oleje přidáme: 

 • 2 kapky 100% přírodního esenciálního oleje (EO) skořice, 
 • 2 kapky EO hřebíčku, 
 • 2 kapky EO zázvoru a 
 • 2 kapky EO verbeny.

Tanec a hudba

Tanec je velmi doporučován z mnoha důvodů. Dopřávejte si ho denně naboso, nejlépe bez prádla, příp. pouze v triku a s šátkem kolem boků (nebo sukní). Tančete sama v pokoji na libovolnou melodii, která je Vám a Vašemu miminku příjemná, alespoň 36 minut. Neměla by to být tvrdá muzika a vyvarujte se prudkým pohybům a poskokům. Nejvhodnější jsou zvuky afrických bubnů - rezonují v břiše a rozvolňují svaly pánevního dna, tyto melodie lze pouštět i přímo u porodu, mohou totiž napomoci dítěti dorotovat v porodních cestác.

Hudbu na rozvolnění pánevního dna lze poslouchat i poněkud zvláštním způsobem, ale velmi to funguje. Přístroj s CD si umístěte na zem a v kleče, s hlavou opřenou o předloktí a vystrčeným pozadím nechte proudit hudbu přes konečník. Vnímavější jedinci ucítí, jak jim vibrace hudby stoupá po páteřním kanálu vzhůru, což je velmi příjemný pocit.

Vizualizace

Různé vizualizace otvírající se růže či leknínu, stejně jako např. procházky, smích, relaxace, meditace apod. se doporučují v případě přenášení. Vizualizace společně s tancem je velmi vhodná metoda pro podporu porodu.

Vizualizaci si snadno navodíte v klidové fázi s rukama položenýma na bříško a zavřenýma očima, naciťte se na své děťátko. Můžete si představit, že s ním navazujete oční kontakt a zeptáte se ho např. "Mé drahé dítě, co mohu udělat pro to, aby ses narodilo?" ...první myšlenka, která Vás napadne je odpovědí!

Masáže

Jakékoli masáže v těhotenství by měly být prováděny pouze odborníkem, např. porodní asistentkou.

Masážemi je možné provést aktivaci reflexních bodů dělohy na noze nebo aktivaci bodu sleziny na noze a ruce, což také spouští porod a rozvolnění psoazových svalů. Pokud jsou tyto svaly v napětí (90% žen má právě v těchto svalech velké napětí) při porodu vyvolávají bolesti v kříži a ty jsou velmi bolestivé, rodičku vyčerpávají, ale s porodem jako takovým nemají nic společného. Mačkáním reflexních plosek dělohy dochází ke krásnému rozběhnutí pravidelných kontrakcí, které měly původně tendenci spíše ustávat a začátek porodu zastavit.

Pojídání datlí

Doporučuje se konzumace datlí zhruba od půlky těhotenství v množství 5 datlí denně.

Lněné semínko

Od 30. týdne těhotenství je také možná konzumace lněného semínka a to 2 lžíce denně. Semínko se buď rozmixuje a sní hned, nebo se namočí přes noc do vody a vypije. Pokud Vám chuť lněného semínka nevyhovuje, je možné jej přidat např. do polévky, chlebu, jogurtu apod.

Florsalmin - tinktura ze šalvěje

Po termínu porodu je možné užívat tinkturu ze šajvěje. Dávkování je 10 kapek nakapaných do sklenice vody a během dopoledne popíjet, opakujeme po dobu 3 dnů. Pokud je dítě na porod připravené, tak to zabere. Můžete opakovat znovu po třech dnech. Při porodu šajvějová tinktura pomáhá efektivně posílit kontrakce.

Ostré jídlo

Při přenášení se doporučuje vyzkoušet nějaké pálivé jídlo, např. v indické restaraci, jen pokud máte ostré jídlo rádi a nevadí Vám.

Horká koupel

Horkou lázní je možné také bezpečně vyvolat porod. Voda může mít až 40 °C. Zvláště může pomoci kroužení nad bříškem sprchou s teplou vodou. Koupel po odtoku plodové vody se nedoporučuje, dokud se porod nerozběhne, kvůli možnosti zavedení infekce. Sprchování je možné.

Fyzická námaha

Jako indukce porodu bývá doporučována snad odjakživa. V případě, že je těhotenství bezproblémové, nic nebrání tomu, aby se maminka po termínu pokusila miminku pomoci fyzickou námahou. Můžete provádět např. velký úklid, náročnější procházku apod.

Metoda EFT

Jedná se o terapeutickou metodu, která je vhodná k odblokování psychických bloků, mimo jiné i těch, které brzdí porod. Většinou se jedná o strach, ale možný je i vzdor, vztek a lítost, které brání otevírání porodních cest.

Akupunktura

Velmi doporučová, avšak u nás ne příliš známá, a efektivní metoda tradiční čínské medicíny vhodná pro vyvolání porodu po termínu. Akupunkturu musí vždy provádět odborník, např. v nějakém centru tradiční čínské medicíny, není potřeba mít předchozí zkušenost s akupunkturou. Pokud je miminko připravené porod se do 24 hodin rozběhne.

Přímé ordinace je třeba si vyhledat podle místa bydliště a doporučuji konzultovat již od 6. měsíce. Akupunktura není vhodná úplně pro každého. Například pro lidi s psychickými problémy či poruchami srdce.

Více o akupunktuře i přesné návody naleznete např. na:

https://lekari.porodnice.cz/akupunktura


Provokace porodu po samovolném odtoku plodové vody

Vyvolání porodu se podobá i tzv. "provokace" porodu. Provokace porodu se provádí, když vám samovolně odteče plodová voda, ale kontrakce se ani po cca 24 hodinách samy neobjeví. Zde se podle nálezu postupuje buď stejně jako při indukci (je-li hrdlo uzavřeno), ale častěji dostanete infuzi do žíly přímo s umělým oxytocinem.

Pokud se ocitnete v takovéto situaci a nepřejete si medicínský zásah do průběhu přirozeného porodu, pak doporučuji využít akupunkturu. Umělý oxytocin může být až poslední možností, pokud by hrozil císařský řez, ovšem z vážných důvodů a nikoliv jen jako preventivní opatření (myšleno tak, že se v nemocnici na všechno spěchá).


Shrnutí

U někoho může spolehlivě zafungovat, že pokud nezabírá fyzická námaha, pak se zcela ze dne na den zklidněte a nedělejte vůbec nic. Ležte, hlaďte se, rozmazlujte se, nalaďte se na miminko a čekejte. To znamená, pokud jste zdravá těhotná žena, rozhodně nechoďte na kontrolu do porodnice, protože buď si Vás tam budou chtít nechat, nebo Vás budou akorát tlačit do vyvolávání. Když jste zdravá a pohyby jsou cítit, není třeba stále někam docházet a s někým se dohadovat.

Porod je záležitost čistě psychická. Pokud je psychika i naše podvědomí v pořádku, fyzické tělo neklade žádný odpor.

Pokud si tím nejste jisti nebo dokonce víte, že máte nějaký nevyřešený problém (i z minulosti), měli byste na sobě začít pracovat již před porodem formou vědomé práce na sobě samé či nějakou terapií.