Placenta

Slovo placenta pochází z řečtiny - plakóenta a znamená koláč a přesně takový tvar má i placenta.

Placenta je v naší kultuře velmi opomíjeným a nedoceněným dočasným orgánem, který vzniká v lůně ženy po oplodnění vajíčka společně s jejím miminkem a nakonec je chvíli po miminku také porozena a její funkce pomalu končí.

Jak placenta vzniká a z čeho je složena

Placenta vzniká zhruba týden po oplození vajíčka, postupně vyvíjí z obalu blastocysty (shluk buněk před utvořením emrya). Placenta je půl napůl společným orgánem matky a miminka (50% buněk je matčinných a 50% je dítěte).

pozn.: české titulky lze zapnout přímo ve videu


Placenta je složena ze dvou částí - plodové a mateřské, ty rozděluje sliznice, která se zároveň podílí na jejím vzniku. Dvě plodové blány, zejména amnion se spolupodílí na tvorbě plodové vody - je jedním ze zdrojů plodové vody, po 16. týdnu gravidity pak tvoří největší část plodové vody fetální moč. Jemný tlak plodové vody rozepíná plodové vejce a postupně i děložní svalovinu, placenta je tak chráněna před útlakem, čímž je podpořena placentární cirkulace. Plodovou část tvoří kromě jiného vyčnívající obalové výběžky naplněné mateřskou krví, které se v plodovém období zvětšují a zahušťují. Funkce obou částí jsou propojeny. K látkové výměně dochází přes membránu, krev matky a dítěte se nemíchá.

Zdroj obrázku: modrykonik.cz

Běžně placenta pevně lne ke sliznici dělohy a nevrůstá do hlubších struktur tedy do svaloviny, je uložena na přední nebo zadní stěně nebo v horní části dělohy, tedy mimo dolní část, aby nestála v cestě dítku při porodu.

Společně s růstem plodu a dělohy se zvětšuje i placenta. Během celého plodového období zabírá asi 1/3 dělohy. Dobře vystavěná placenta dosahuje na konci těhotenství průměru cca 20 cm a hmotnosti až 0,5 kg.

Pupečník

Na konci 4. týdne těhotenství se vytváří pupečník, který je jediným spojením mezi plodovou dutinou a tělními dutinami matky. Plně vyvinutý pupečník má průměr 1 - 2,5 cm a průměrnou délku 50 cm.

V pupečníku se nachází jedna žíla a dvě arterie, které mají spirálovitý průběh a jsou obklopené tzv. Whartonovým rosolem, ten chrání pupeční šňůru před útlakem, což je podstatné pro kvalitní cirkulaci krve.

Funkce placenty

Placenta zajišťuje miminku přísun kyslíku, všech potřebných živin, cukrů, aminokyselin, vitaminů, minerálů a stopových prvků. Poskytuje mu ochranu před toxickými látkami, dokáže zabránit vstupu části mikroorganismů a škodlivých látek do krevního oběhu miminka. Je dobré mít na paměti, že ne všechny škodlivé látky mohou být placentou zachyceny. Jedná se především o cigaretový kouř, alkohol, exhalace z ovzduší, jedovaté látky z průmyslových provozů a některé medikamenty mohou prostoupit až do krve miminka a uškodit mu.

Dále také placenta produkuje hormony nutné k zachování těhotenství (gestageny, HCG, HPL) a chrání miminko před útokem imunitního systému matky, který by jej jinak považoval za cizí těleso a zneškodnil by jej.

Placenta mimo jiné vytváří buněčný růstový faktor, což je látka, jež zodpovídá za růst a dělení buněk. Za pouhých devět měsíců se z jedné jediné buňky vyvine tělo miminka sestávajícího se ze 40 - 60 bilionů buněk.

Výživa pro správnou funkci placenty

Důležité je přijímat dostatek vitamínu C, který je nezbytný pro dobrý růst placenty, zejména v začátku těhotenství, tj. v I. a II. trimestru, konzumujte především čerstvou zeleninu a ovoce. Vitamín C patří mezi významné antioxidanty, zabraňuje nežádoucím přeměnám cizorodých látek, regeneruje vitamin E, a podporuje vstřebávání nehemového železa. Proto se také doporučuje popíjet během těhotenství kopřivový čaj s citronem.

Nedostatek vitamínu C během těhotenství může způsobovat předčasné prasknutí chorioamniotických membrán, které bývá asi ve 40 % důvodem předčasného porodu.

Dále je doporučeno užívat dostatek vitaminu B9 (kyseliny listové), který rovněž ovlivňuje růst placenty a miminka. Tento vitamín je obsažen především ve špenátu, chřestu, kapustě, brokolici, květáku, zeleném salátu, ořechách, luštěninách, cereáliích, vajíčkách, pomeranči, banánu, pivovarských kvasnicích a dalších.

Nezapomínejte na dostatečný pitný režim, placenta a Vaše tělo vodu potřebují mimo jiné i pro tvorbu dostatečného množství plodové vody pro Vaše miminko.

Porod placenty

Porozením miminka porodní proces ještě nekončí, protože následuje porod placenty, která po celou dobu těhotenství až do odstřižení pupečníku vyživovala Vaše miminko.

K porození placenty jsou také potřeba porodní kontrakce, i když většinou již méně intenzivní, a stejné hormony, jako k porodu miminka. Samotný porod placenty by neměl být zdaleka tak náročný, jako porod miminka a to vše ještě umocňuje kontakt s právě narozeným miminkem, kdy si žena ani nemusí porodu placenty všimnout. Porod placenty by měl následovat do několika minut po narození miminka, ale odloučení placenty může trvat i v řádu několika hodin. 

Podpora k porození placenty

  • okamžitý a nerušený kontakt kůže na kůži s miminkem,
  • zajištění intimity a soukromí po celou dobu porodu (včetně porodu placenty),
  • stimulace bradavky při kojení,
  • vertikální poloha ženy při porodu placenty (nebo sezení na WC),
  • jemná masáž břicha.

Během porodu placenty je nutné hlídat jakékoliv silnější krvácení, které se musí řešit, je to velmi individuální a záleží na celkovém zdravotním stavu rodící ženy. Jednou z přirozených metod zástavy krvácení po porodu je přiložení (nebo i snězení) kousku placenty pod jazyk. Po porodu placenty se musí zkontrolovat, zda je placenta celistvá, kvůli možnému vzniku infekce a krvácení.

Možné komplikace


Placenta preavia (vcestná placenta)

Placenta previa (vcestné lůžko) je dolní uložení placenty překrývající vnitřní porodní branku brání miminku vstoupit během porodu do porodních cest. Vyskytuje se zhruba u 0,5 % těhotných žen v termínu porodu (během těhotenství se může poloha placenty kdykoli změnit) a indikací je císařský řez. Může vzniknout silné krvácení před porodem, ale ani po porodu není vyhráno, protože oblast, kde placenta ležela, nemá dobrou schopnost kontrakce (stažení) a zastavení krvácení, jak je to jinak po porodu obvyklé. Krvácení se objevuje zhruba u poloviny těhotných žen.

Nejčastěji tato situace nastává u dvojčat, vícerodiček, starších žen a po předchozím císařském řezu.

Předčasné odloučení placenty

K předčasnému odloučení placenty (abrupci placenty) může dojít kdykoli před začátkem nebo během porodu. Odloučení placenty má za následek krvácení mezi placentu a děložní sval, které může ohrozit miminko na životě nedostatečnou funkcí placenty.

Rizikovou skupinou jsou ženy s nedostatečným růstem plodu, preeklampsií (onemocnění typické vysokým tlakem, otoky a bílkovinou v moči), chronicky zvýšeným tlakem krve, vícečetným těhotenstvím, vícerodičky, kuřačky a ty ženy, u kterých se tato komplikace již vyskytla. Abrupce placenty může být někdy spojena s úrazem, otáčením plodu zevními hmaty nebo náhlou změnou objemu dělohy - u odtoku plodové vody tam, kde jí bylo příliš mnoho (tento stav se nazývá polyhydramnion).

Placenta accreta (vrostlá placenta)

V tomto případě je placenta celkově nebo jen částečně vrostlá do tkání dělohy, ženě hrozí silné krvácení a je nutné operativní ukončení porodu. Příčina vzniku není známá, ale můžemít souvislost s předchozím císařským řezem nebo placentou preavia.

  • Placenta accreta - je nejméně invazivní. Placenta se fixuje do zdi dělohy, ale nezasáhne svalovinu dělohy. Vyskytuje se nejčastěji, až 75% případů.
  • Placenta increta - placenta přeroste hluboko do stěny dělohy až ke svalovině. Objevuje se v 15% případů.
  • Placenta percreta - placenta přeroste svalovinu dělohy a často zasáhne i jiný orgán než močový měchýř a konečník.

Bez ohledu na stadium těhotenství je třeba již první vlnu krvácení řešit hospitalizací, protože druhá vlna krvácení může být katastrofická. V nemocnici se kromě ultrazvukového vyšetření provádí laboratorní vyšetření: krevní obraz, krevní srážlivost, dále kardiotokografie, abychom se ujistili, že se dítěti daří dobře a netrpí nedostatkem kyslíku. Do rezervy se zajišťuje krevní konzerva po celou dobu hospitalizace. U těhotenství do 34. týdne se podávají kortikosteroidy - léky, které urychlují zrání plic plodu pro případ nutnosti předčasného císařského řezu. Císařský řez se provádí v případě silného krvácení. Maminka je pečlivě monitorována na jednotce intenzivní péče vzhledem k riziku silného poporodního krvácení.

Shrnutí

Mnoho žen dnes ani neví, k čemu placenta slouží a jak vypadá. V porodnicích bývá mnohdy z žen pod vlivem medikamentů vytažena a poté vyhozena do biologického odpadu.

Ač se jedná pouze o dočasný orgán, tak si jistě placenta zaslouží velké ocenění za svou těžkou a důležitou práci - výživu a ochranu Vašeho miminka. Alespoň prosté poděkování a rozloučení se s placentou by mohla být forma takového menšího rituálu v případě, že si placentu nechcete vzít domů a zakopat si ji na své zahradě nebo ji využít pro svou vlastní potřebu např. ve formě koktejlu či kapslí.