Porod do vody

Kolem porodu do vody panuje spoustu otazníků, faktem ovšem zůstává, že ženy, které rodily ve vodě mají vrytý tento magický okamžik hluboko ve svém srdci po celý zbytek života. A stejně tak i jejich takto zrozené děti.

Účinky vody

O magické síle vody se zmiňuje známý porodník Michel Odent ve své knize Znovuzrozený porod a dále je tomu věnována celá kniha Všichni jsme děti vody. Vodě zde připisuje léčivou a také až erotickou sílu, která je známá po celá staletí.

Když se Dr. Odent začal zajímat o přirozený porod, všiml si, že již v momentě, co žena uviděla nebo uslyšela napouštět porodní bazén, se naprosto změnil rytmus porodu. Žena najednou ztratila zájem o analgetické léky a tempo porodu se výrazně zrychlilo, mnohdy se bazének nestačil ani napustit a maminka své miminko již hrdě držela ve svém náručí. Miminka narozená ve vodě necítila potřebu plakat a spokojeně se oddávala maminčinné náklonosti.

Proč rodit do vody

Vědecké studie potvrdily, co se již dávno předpokládalo a sice, že přechod dítěte do vodního prostředí o tělesné teplotě (ideálně 37°C) je pro něj mnohem méně stresující, než při porodu na suchu. A stejně tak pro ženu je voda velmi uklidňující, uvolňující a osvěžující, zeslabuje u ženy bolest způsobenou kontrakcemi, a činí stahy mnohem efektivnějšími. Z tohoto důvodu jsou porody do vody zpravidla kratší, než normální porody. Pro porod do vody není potřeba žádná speciální příprava.

V zahraničí je obvyklé, že do porodní vany (nebo bazénku) může vstoupit s rodící ženou i otec dítěte. V ČR zatím nejsou k dispozici tak velké vany, aby se do ní vešel i muž. Muži (či jiná podpůrná osoba) obvykle klečí v bezprostřední blízkosti, aby mohli rodící ženu hladit, povzbuzovat a jinak podporovat.

Výhody porodu do vody:

 • snížení stresu pro matku i dítě,
 • snížení porodních bolestí,
 • podpora tvorby oxytocinu a endorfinů,
 • snížení potřeby farmakologického tlumení bolesti,
 • snížení pravděpodobnosti porodního poranění (tkáně jsou ve vodě pružnější),
 • urychlení porodního procesu.

Kdy nelze rodit do vody

Ideální je přistoupit k porodu do vody tehdy, pokud nejsou během těhotenství žádné zvláštní komplikace a nehrozí např. předčasný porod. Porod do vody je možný pouze při porodu v termínu. V ČR se při porodu do vody vyžaduje, aby žena byla zcela zdravá, bez známek infekčního onemocnění. Kardiotokografický záznam, hodnotící činnost srdce plodu a činnost dělohy, musí být během porodu fyziologický. Také se nemá jednat o polohu koncem pánevním a vícečetná těhotenství.

Porod do vody musí být jednoznačně volbou ženy samotné, nikdo ji k tomuto způsobu porodu nesmí nutit. Rodička by měla být o tomto způsobu porodu řádně informována a musí podepsat informovaný souhlas s porodem do vody.

Důvody zdravotníků proti porodu do vody:

 • zvýšená možnost infekce z úniků výkalů do vody,
 • nelze zavést epidurální analgezii,
 • komplikovaný přesun na porodní lůžko,
 • větší finanční náklady na porod,
 • omezený přístup porodníka k plodu,
 • horší možnost kontroly hrdla,
 • špatná kontrola ztráty krve matky.

Pro vyvrácení a argumentaci vůči těmto rizikům uváděným zdravotníky, doporučuji pročíst tento článek: https://www.azrodina.cz/2489-porod-do-vody

Ideální průběh porodu do vody

V českých porodnicích je porod do vody komplikován doporučenými postupy. Mnohdy není porod do vody umožněn z toho důvodu, že není přítomen proškolený personál (porodník + pediatr) a porodní vana Vám může být k dospozici pouze na 1. dobu porodní. Toto ovšem není ideální průběh porodu do vody.

Je třeba zdůraznit, že časný vstup do porodní vany (bazénku) může naopak porod poněkud zpomalit, před tím varuje i M. Odent. Je tedy na místě ženu vhodně motivovat a zdržet ji před vstupem do vody do doby, než je otevřená alespoň na 5 cm (aktivní fáze porodu).

Vlastnosti porodního bazénku:

 • je dostatečně prostorný, aby se v něm mohla žena pohybovat a zároveň jí vytvářel intimní prostor,
 • podlaha bazénku je nafukovací, aby byl porod pro ženu pohodlný,
 • výška bazénku je optimální pro rodící ženu, aby bylo bříško během porodu schováno pod vodní hladinou,
 • některé bazénky mají vnitřní madla, která napomáhají ženě při tlačení nebo při změně porodní polohy,
 • stěny bazénku jsou stabilní a zabraňují přetečení vody z bazénku,
 • bazénky bývají vyrobeny z trvanlivého a odolného materiálu bez přídavků škodlivých látek (např. olovo, ftaláty, kadmium),
 • manipulace při stavění a skládání bazénku je jednoduchá a rychlá.

Ideální stav vody v bazénku:

 • teplota vody by měla být omezena na tělesnou teplotu (max. 38°C) nebo menší, aby se předešlo riziku přehřátí;
 • vodu není možné dezinfikovat (běžná kohoutková voda je vhodná);
 • před vstupem do vody je doporučeno udělat ženě klystýr.

Vypuzovací fáze porodu:

 • dítě by mělo být vynořeno z vody jemně, ale bezprostředně po porodu a po vynoření drženo obličejem nahoru;
 • dítě by se po vynoření a nadechnutí nemělo již znovu hlavičkou ponořit do vody;
 • dítě by mělo být monitorováno a žena by měla porodit mimo vodu, pokud se u plodu objeví znaky rozrušení;
 • žena by měla být pod dohledem porodní asistentky, která je sebevědomá a znalá postupu při rození do vody.

Shrnutí

Porod do vody není příliš rozšířenou variantou porodu a zvláště ne v ČR, kde celkově převládá striktně medicínský postoj a také předsudky vůči nestandardním porodnickým postupům. Prozatím tedy nelze očekávat hromadné rozšíření. Nicméně škodlivost porodu do vody pro matku ani pro novorozence nebyla prokázána, a tudíž bychom se k této metodě neměli stavět zamítavě.