Porod

"Přirozený porod znamená fyziologický porod, do kterého se rutinně nezasahuje."

Přirozený porod může pro každou ženu znamenat něco úplně jiného a každá z něho bude mít zcela jiné dojmy. Pro jednu ženu může být i porod císařským řezem krásný zážitek, protože cítí, že to tak zkrátka mělo být a cítila se při tom dobře a jiná žena nepřipouští jinou možnost, než že opravdu přirozeně porodí pouze sama doma bez jakékoli asistence. 

Je pravda, že moudrá příroda to zařídila tak, aby každá zdravá žena byla schopná své zdravé dítě porodit sama, bez cizí pomoci (a možná také bezbolestně, až orgasmicky apod). Bohužel dnešní společnost se natolik odpoutala od přírody, že již nejsme schopni rozpoznat, co je a co už není přirozené a normální a leckdy se bez pomoci ani neobejdeme.


Vzkaz Michela Odenta (české titulky zapnete vpravo dole):

Potřeby přirozeného porodu

Ať tak či tak, zkušenosti mnoha žen i odborná literatura se shoduje v tom, že nejdůležitějším pro přirozený porod je respektování základních potřeb rodící ženy:

 • potřeba nerušeného klidu,
 • potřeba tepla,
 • potřeba intimity,
 • potřeba pocitu bezpečí,
 • absence pocitu sledování cizími osobami.

Prožívá-li žena svůj porod v příjemné a uvolněné atmosféře, produkuje její tělo přirozenou cestou a v dostatečném množství hormony potřebné pro spontánní porodní činnost. Jsou-li podmínky porodu nepříznivé, spontánní porodní činnost se zastaví a dítěti musí být pomoženo na svět umělými zásahy.

V ideálním případě se spontánně rodící žena během porodu ocitá ve zcela mimořádném a oproti normálu značně posunutém stavu vědomí (pro srovnání uveďme stav, který žena - ale i muž - zažívají též při aktu plození a při milostném vyvrcholení). Všechny podobné "výjimečné stavy" jsou naneštěstí velmi snadno zranitelné, a tak jestliže rodící ženu něco nebo někdo ruší, s velkou pravděpodobností nebývá schopna spontánně porodit.

K přirozenému porodu mohou patřit i další individuální potřeby ženy, muže i dítěte, které mohou výrazně snižovat nebo zcela eliminovat tzv. poporodní traumata.

Další možné induviduální potřeby při porodu:

 • neaplikování rutinních předporodních opatření,
 • informovanost a komunikace s matkou (otcem, příp. dalším doprovodem),
 • psychická podpora matky (a otce),
 • nepoužívání opiátů, analgetik a sedativ,
 • možnost výběru porodní polohy,
 • neomezování pohybu, jídla a pití,
 • nepraktikování epiziotomie a operativních ukončení porodu,
 • okamžitý a nepřerušený kontakt kůže na kůži matky (příp. otce) s dítětem - tzv. bonding,
 • podpora správného kojení, apod.

Pro koho je přirozený porod (ne)vhodný

Žena, která uvažuje o přirozeném porodu, by měla vědět, že nemusí být vhodný pro všechny ženy a že ho lze doporučit rodičce, která:

 • je celkově zdravá a nevyskytují se u ní, ani u jejího dítěte, žádné předem odhadnutelné porodní komplikace,
 • prošla pečlivou předporodní přípravou,
 • k přirozenému porodu dospěla na základě vlastní, zcela dobrovolné a informované volby.

Jak může přirozený porod vypadat

Během přirozeného porodu se uvolňují podobné hormony jako při milování (zejména oxytocin). V dokumentárním filmu Orgasmický porod jsou vyobrazeny zkušenosti žen, které se rozhodly rodit přirozeně bez zbytečné intervence doktorů a řízeného porodu pod drobnohledem lékařů a jejich přístrojů.


Celý film Orgasmický porod můžete shlédnout zde:


Dále doporučuji:

Přednáška plná podložených faktů a čísel, vhodná zejména pro muže, ale i ženy, které se doposud nezajímaly o porod jinak, než ho známe.


Rozhovor s velmi inspirující ženou, matkou pěti dětí a autorkou knihy Aby porod nebolel - Lucií Suchou Groverovou:


Další inspirující žena, matka a dula o bezbolestném porodu - Veronika Vojáčková:


O aktuálním dění v českém porodnictví: